Ons werk

Wij werken aan vertrouwen

Bij alles wat wij doen, staat het versterken van de relatie met de omgeving centraal.  

Ipse de Bruggen investeert in het versterken van de relatie met haar omgeving

Dat inclusie niet altijd vanzelfsprekend is, weet zorgorganisatie Ipse de Bruggen maar al te goed. Ze biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Steeds vaker moet ze zich verantwoorden voor het gedrag van mensen voor wie ze zorgt. Het vertrouwen dat Ipse de Bruggen van haar omgeving in Zwammerdam krijgt, staat hiermee onder druk. Ze ziet de onrust in het dorp toenemen en besloot grondig te investeren in de relatie met de omgeving.

Maar hoe win je vertrouwen terug als je zelf ook worstelt met je veranderende plek in de samenleving? Een relatie herstellen is niet iets wat je op één informatieavond regelt. Ipse de Bruggen schakelde onze hulp in.

Wij doken in de situatie en schreven een plan van aanpak, waarin het oprecht luisteren naar de zorgen van de omgeving centraal staat. We begeleidden verschillende gesprekken met medewerkers en mensen uit de omgeving. Ondertussen versterkte Ipse de Bruggen haar communicatiekanalen. Vervolgens begeleidden wij een drukbezochte en emotionele bewonersavond. Inmiddels heeft Ipse de Bruggen de regie op de gesprekken weer van ons overgenomen. Ze is gestart met een klankbordgroep van bewoners, houdt open dagen op haar locatie en start met voorlichting op de basisschool. Er is sprake van voorzichtig herstel van vertrouwen.

Gemeenteraad Arnhem kiest na gesprek met experts voor invoeren burgerberaad

In Arnhem worden de komende jaren vier burgerberaden georganiseerd. Een groep inwoners wordt gevraagd antwoord te geven op een politieke vraag. Voordat de gemeenteraad tot het burgerberaad besloot, vroeg ze Bureau voor omgevingsmanagement een technische sessie te begeleiden. Verschillende experts en ervaringsdeskundigen wisten die avond de raad te overtuigen van de waarde van het burgerberaad.

Wat kan de gemeente doen om afval van inwoners, instellingen en bedrijven te verminderen? Dit is de vraag voor het 1e Arnhemse Burgerberaad. Het Burgerberaad is een groep van 150 gelote inwoners die de gemeenteraad helpt bij het bedenken van oplossingen. Tijdens een aantal bijeenkomsten gaan de deelnemers aan het Burgerberaad met elkaar in gesprek. Gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen aan het woord kan komen. Ook kan het Burgerberaad experts uitnodigen voor meer uitleg en om vragen te beantwoorden. Zo zoeken de deelnemers met elkaar naar manieren om afval te verminderen.

Lees meer op de website van gemeente Arnhem

Een emotionele bewonersavond in goede banen leiden, dat is een kunst!

Emotionele avonden met bezorgde mensen in goed banen leiden, dat is een vak apart. Onze ervaren gesprekleiders verstaan dit vak als geen ander. Opdrachtgevers zetten onze gespreksleiders in voor gesprekken met een hoog afbreukrisico.

Een greep uit de gesprekken die wij onlangs begeleidden:
  • Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen, in opdracht van gemeente Bergen en COA
  • Opvang vluchtelingen, in opdracht van gemeente Nieuwegein
  • Ontwikkeling woningbouwproject in Houten, in opdracht van LENT, duurzame projectontwikkeling
  • Toevoegen extra woonlaag op bestaande zorglocatie, in opdracht van Woonin en Philadelphia
  • Bouw van een woning in het groen, in opdracht van gemeente Rheden en particuliere ontwikkelaar
  • Woningbouwplannen op bedrijventerrein Hilversum, in opdracht van Alron Beheer

 

Uw bewonersavond ook in goede banen? Vind hier een ervaren gespreksleider 

Gasunie levert knap staaltje werk in een buitengewoon complexe omgeving

WarmtelinQ is een ondergrondse regionale warmtetransportleiding die de restwarmte uit de Rotterdamse haven naar het gebied transporteert. Een knap staaltje werk als je bedenkt dat in totaal 26 kilometer leiding onder de grond moet in hoog stedelijk en buitengebied. Met alle uitdagingen van dien.

Gasunie vroeg ons het strategisch omgevingsmanagement voor een deel van het tracé van Rijswijk naar Leiden dat momenteel in planvorming is voor onze rekening te nenem. Een buitengewoon complexe omgeving, waarin wij met allerlei uiteenlopende stakeholders het gesprek voeren en oplossingen zoeken voor hun issues en belangen. Kijk voor meer informatie op www.WarmtelinQ.nl

 

RES U16 verbindt gemeenten en betrekt belanghebbenden bij de energiestrategie

Het participatietraject van de regionale energiestrategie in de Utrechtse regio U16 is volop in ontwikkeling. Onze participatie-expert Machteld maakt onderdeel uit van het kernteam. Vanuit deze rol adviseert ze in het onderling verbinden van de gemeenten in de regio en betrekt ze bewoners, stakeholders en raadsleden bij de uitvoering van de energiestrategie. Machteld schreef een visie op communicatie & participatie én een plan van aanpak en ondersteunt vanuit deze basis (boven-)lokale initiatieven. Machteld is het eerste aanspreekpunt voor externe samenwerkingspartners, zoals belangenorganisaties en energiecoöperaties. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van verschillende participatieactiviteiten, zoals de regionale klankbordgroep en de bestuurlijke gesprekken met stakeholders.

Zoetermeer werkt samen met stakeholders aan levendige en aantrekkelijke binnenstad

Zoetermeer heeft de ambitie is om tot 2900 woningen bij te bouwen in de binnenstad. Eigenlijk is deze jonge naoorlogse stad nooit helemaal ‘af’ gekomen. Het Programma Binnenstad gaat hier iets aan doen. Door woningen, openbare ruimtes en voorzieningen samenhangend te ontwikkelen, met behoud van het ‘groene’ karakter van de stad. Gemeente Zoetermeer vroeg Bureau voor omgevingsmanagement regie te voeren op het betrekken van stakeholders bij de negen deelgebieden en ruim tien projecten die in verschillende fases in ontwikkeling zijn.

De binnenstad van Zoetermeer is een razend drukke biotoop met grote diversiteit in stakeholders. Pam haar uitdaging is om de binnenwereld van het stadhuis te verbinden met de buitenwereld. De interactie met collega’s, bewoners, ondernemers en bezoekers moet helpen om de binnenstad voor iedereen een fijne plek te maken. Door samen plannen aan te scherpen, kansen te vinden en de uitvoering met zo min mogelijk overlast te organiseren. Gelukkig neemt gemeente Zoetermeer participatie zeer serieus!

Bewonersavond?
Vind hier een ervaren gespreksleider

Bewonersavond, expertmeeting, gebiedstafel, ontwerpsessie of webinar? Hier vind je een groep hoog gekwalificeerde gespreksleiders. Zij weten hoe je een pittig participatiegesprek in goede banen leidt. Deze professionals deinzen niet terug van emoties of onverwachte groepsdynamiek. Met onze gespreksleiders haal je gegarandeerd kwaliteit in huis. Vraag eenvoudig offerte aan.

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.