Herken jij ons verhaal?

De ‘strijd om de ruimte’ vraagt betrokkenheid van iedereen. Alleen projecten die in nauw overleg met de omgeving gebeuren, hebben kans van slagen. Niet langer bepaalt alleen de engineer, ontwikkelaar of beleidsadviseur het succes. Omgevingsgericht werken maakt het verschil. Een zware taak voor de nog jonge beroepsgroep van omgevingsmanagers, gebiedscommunicatieadviseurs en participatiespecialisten. Met een uitgesproken visie op competenties, karakter en charisma van een goede professional brengen wij een sterk netwerk bij elkaar. Herken jij je in ons verhaal? Ga dan voor ons aan de slag. Dan laten we samen een nieuw geluid horen. 

Omgevingsmanagement

Impactvolle professionals maken het verschil

Woningnood, energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofproblematiek, mobiliteit, biodiversiteit, voedselproductie, leefbaarheid… Ons land gaat komende decennia flink op de schop. Omgevingsmanagers, gebiedscommunicatieadviseurs en participatiespecialisten hebben een sleutelrol bij het organiseren van betrokkenheid van belanghebbenden bij projecten. Wie in een verdeelde samenleving de neuzen dezelfde kant op moet krijgen, moet veel in zijn mars hebben. Professionals moeten taalvaardig zijn, respect voor ieders perspectief hebben én de moed hebben om te staan voor waarin ze geloven. Assertieve mensen, die goed op de hoogte zijn en lekker in hun vel zitten. Impactvolle professionals. 

Met respect voor andermans perspectief

Bureau voor omgevingsmanagement vindt dat het organiseren van betrokkenheid van de omgeving bij ruimtelijke projecten anders kan. Collectiever, eerlijker, slagvaardiger. En leuker. Die bal ligt niet alleen bij overheden en marktpartijen. Ook burgers mogen op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. We willen graag prettiger samenleven? Dan kunnen we niet alleen onze eigen rechten opeisen. Iedereen moet een verantwoordelijke bijdrage leveren aan oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen in ons land. Alleen vanuit respect voor andermans perspectief ontstaat ruimte voor nieuw vertrouwen en een constructief dialoog. Een goede professional spreekt iedereen op zijn verantwoordelijkheden aan. 

Onze professionals

Ervaren, omgevingsgericht, met een lach

Johan is een zeer ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is uiterst sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met de meest uiteenlopende belangen te bewegen om begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach….

Johan Simon

Strategisch omgevingsmanager

Positief, gedreven, gestructureerd

Franke Smidstra is een positief gedreven omgevingsmanager die gemakkelijk mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Zo is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project. Door zijn proactieve open houding is Franke een gewaardeerd gesprekpartner op verschillende niveaus. Met zijn gestructureerde en communicatieve aanpak voert hij zijn projecten met succes en tot tevredenheid van (politieke) omgeving en klanten uit. Gesprekken voeren (ook slecht nieuws) met verschillende stakeholders is iets wat Franke altijd met overtuiging doet. Franke is oprecht op zoek naar de persoon achter het gesprek. Zo creëert Franke een veilige omgeving om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren….

Franke Smidstra

Omgevingsmanager

Gouden driehoek

Bureau voor omgevingsmanagement bemiddelt drie disciplines: omgevingsmanagers, gebiedscommunicatieadviseurs en participatiespecialisten. In de praktijk werken ze nauw samen. Ze vormen ze de gouden driehoek bij omgevingsgericht werken. 

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.