Omgevingsmanagement

Strategisch Omgevingsmanager Overvecht Centrum

De Strategisch Omgevingsmanager Overvecht Centrum – Utrecht is de verbindende schakel tussen het projectteam van de gemeente en de stad, waaronder het Team Overvecht Centrum (een groep van betrokken inwoners en ondernemers uit Overvecht). De Strategisch Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor een zorgvuldig proces en het faciliteren en organiseren van de inbreng van het Team Overvecht Centrum in het open planproces. Daarnaast is de Strategisch Omgevingsmanager verantwoordelijk voor het organiseren van betrokkenheid van wijkbewoners, ondernemers en gebruikers van Overvecht Centrum bij het toekomstplan. De Strategisch Omgevingsmanager gelooft in samenwerking (samen stad maken) en draagt dit ook uit. Je hebt oog voor alle belangen en bent niet bang om knopen door te hakken.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een verwachte groei naar 450.000 inwoners in 2040. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en recreatie. De stad wil daarbij gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende – soms schijnbaar tegenstrijdige – doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, vergroenen, uitvoeren energietransitie, etc. Ze doet dit vanuit de Ruimtelijke Strategie Utrecht; het geeft direct een indruk van de projecten waaraan je kunt gaan werken.

Gebiedsontwikkeling Overvecht Centrum
Overvecht Centrum is als stedelijk knooppunt benoemt in de Ruimtelijke Strategie Utrecht en daarnaast als één van de kansen benoemd in de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Overvecht Centrum is een gebied met veel verschillend eigendom en daarmee veel verschillende inzichten. De afgelopen jaren is gebleken dat herontwikkeling van afzonderlijke kavels niet gelukt is. Daarom wordt het nu gezamenlijk aangepakt. Dit sluit aan bij de aanpak Samen voor Overvecht, waarin de krachten en inzet van de verschillende betrokkenen worden gebundeld, zodat het resultaat voor Overvecht Centrum meer is dan de som der delen.

Team Overvecht Centrum (een groep van betrokken inwoners en ondernemers uit Overvecht), Team eigenaren (de pand- en grondeigenaren in het gebied) en Team Gemeente (de beleidsafdelingen van de gemeente Utrecht) werken intensief met elkaar samen aan een nieuw toekomstplan voor Overvecht Centrum. Het gebied moet het kloppend hart van de wijk worden. Een nieuwe, gemengde buurt, waar het prettig winkelen, fijn werken, gezellig samenkomen en plezierig wonen is. Deze zoektocht gebeurt in een open planproces waarin alle betrokkenen een rol hebben. Ze werken samen vanaf het begin, zodat alle belangen direct aan tafel zitten. Op deze manier willen ze bereiken dat het beste plan voor deze plek gemaakt wordt. Een open planproces is een zoektocht. Ze weten vooraf niet precies waar we uitkomen. Dat is spannend, maar kan wel het meest optimale plan opleveren. Met elkaar wordt in vier fasen toe toegewerkt naar een Masterplan: inventariseren, schetsen, ontwerpen en aanpassen. Voor de planfase aanpassen, inclusief de periode van zienswijzen, zoekt gemeente Utrecht een Strategisch Omgevingsmanager Overvecht Centrum.

Concreet bestaan je taken uit

 • Zorgen voor goede samenwerking en uitvoeren van deze samenwerking. Uiteindelijk doel is te komen tot een gedragen Masterplan waarin duidelijk is gemaakt hoe afwegingen tot stand zijn gebracht
 • Zorgen voor sociale verbindingen of evenementen gericht op het verder vergroten van gemeenschapszin in Overvecht Centrum
 • Aanspreekpunt voor wijkbewoners, ondernemers én voor de mensen uit Team Overvecht Centrum binnen de totstandkoming van het Masterplan Overvecht Centrum en hun inbreng kanaliseren richting het ontwerpteam van het Masterplan
 • Lid van het kernteam Overvecht Centrum, waarbij je de belangen vertegenwoordigd van het Team Overvecht Centrum en het proces hieromheen organiseert

Dit breng je mee:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 10 jaar werkervaring in een complexe werkomgeving in het fysieke (ruimtelijke) domein;
 • Minimaal 5 jaar als een project- of omgevingsmanager gebiedsontwikkeling bij voorkeur binnen een G4 gemeente
 • Met deze ervaring neem je aantoonbare inspirerende vakkennis en referenties op het vlak van samen stad maken mee
 • Je bent bekend met de opgaven en vraagstukken die horen bij een wijk vergelijkbaar met Utrecht Overvecht
 • Ervaring in het bij elkaar brengen van verschillende partijen, zoals bewoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties met verschillende belangen in een planproces;
 • Ervaring in het opzetten van participatietrajecten en met het combineren van fysieke en digitale participatie
 • Aantoonbaar ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!