omgevingsmanager

Omgevingsmanager – Bouwteamfase en Realisatiefase

Het programma Binnenstad visie 2040 is 1 van de verschillende gebiedsontwikkelingen van de gemeente Zoetermeer. Het programma Binnenstad bestaat uit 9 deelgebieden. Voor het deelgebied 6B (Dobbe) – project Centraal Park is een ruim ervaren (senior) omgevingsmanager nodig.

De afdeling Stadsbeheer van gemeente Zoetermeer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer. Stadsbeheer doet dit voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Team Ontwerp & Realisatie is een ambitieus team. Team O&R is betrouwbaar in het nakomen van afspraken en is “gewoon” goed in het leveren van ingenieursdiensten voor onze interne opdrachtgevers. Wij staan voor het maatschappelijk belang om samen met betrokken partijen een hoogwaardige en toekomstbestendige leefomgeving te creëren in Zoetermeer.

Algemeen
Binnen het bouwteam “Centraal Park” geef je sturing en lever je een belangrijk bijdrage om de afgesloten bouwteamovereenkomst tot een goed eind te brengen. Je bent primair verantwoordelijk om de maatschappelijke uitdaging op te zetten en borgen. Gezien de locatie van het werkgebied dien je ook de juiste sturing te geven op het maatschappelijk belang. Je krijgt geregeld te maken met diverse interne (gemeente Zoetermeer) en externe stakeholders (bewoners, ondernemers, e.d.).

Je werkt hierbij intensief samen met de projectmanager, technisch projectleider, (senior) directievoerder, junior directievoerder, toezichthouder(s). Je bent sparringpartner van de omgevingsmanager van de aannemer en contactpersoon bij verschillende stakeholders. Als omgevingsmanager borg je dat er draagvlak krijgt en behouden blijft gedurende de uitvoering. Je grijpt in als de situatie daar om vraagt samen met de (senior) directievoerder.

In tegenstelling tot de overige deelgebieden van het programma Binnenstad, bevinden zich binnen het deelgebied 6B geen woningbouw opgaven. De beoogde werkzaamheden van het project Centraal Park zijn hoofdzakelijk civieltechnisch van aard. Meer informatie over het project Centraal Park is te vinden op de website van de Binnenstad: www.binnenstad-zoetermeer.nl

Het project Centraal Park bestaat uit 2 hoofdprocessen, een bouwteam fase en de realisatiefase. Tijdens de bouwteam fase zal in samenwerking met de aannemer het ontwerp op een aantal onderdelen verder worden geoptimaliseerd. De optimalisatie moet vervolgens worden goedgekeurd door de assetspecialisten van de gemeente. De realisatiefase spreekt voor zich.

De Omgevingsmanager
(voor het project Centraal Park is het primair van toepassing op operationeel niveau)

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en/ of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
 • Benadert actief en zo persoonlijk mogelijk, in overleg met de projectmanagers/programmamanager, de stakeholders;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectmanagers/programmamanager over de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
 • Adviseert de projectmanagers, programmamanager, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Draagt zorg voor een goede interne & externe afstemming op de uiteenlopende belangen van de stakeholders. Ontwikkelt en initieert ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en geeft bindend advies over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en conditioneert een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor intern beleid;
 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van het omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie.

De uitgangspunten voor de invulling van de functie (Senior) omgevingsmanager is als volgt:
Lid van het bouwteam:
– Periode vanaf medio half juli 2024 tot eind september 2024 (max 9 weken);
– Inzet gemiddeld 4 uur per week;

Realisatiefase:
– Fase 1, vanaf 4 november 2024 (harde deadline) tot en met februari 2025;
– Fase 2, vanaf november 2025 tot en met februari 2026;
– Voor beide fasen is de benodigde inzet gemiddeld 20 uur per week.

Vereisten / knock-out criteria

 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement.

Gunningscriteria

 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als Adviseur Gebiedsontwikkeling/Omgevingsmanager
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring binnen een lokale overheidsinstelling
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen complexe gebiedsontwikkelingen
 • Minimaal 10 jaar ervaring met projecten in de openbare ruimte in de realisatiefase
 • Geregistreerd bij Mediator federatie Nederland (MfN) met minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als mediator

Competenties
– Samenwerking;
– Sterke communicatievaardigheden;
– Proactief in samenwerken en organiseren;
– Omgevingsbewust;
– Organisatievermogen;
– Resultaatgericht;
– Besluitvaardig.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!