Ervaren omgevingsmanager

Deze functie valt binnen het team Project Advies. Het team werkt aan infrastructurele projecten die voortkomen uit diverse investerings- en onderhoudsprogramma’s. Het gaat hierbij om projecten van civiele constructies zoals wegen, bruggen, beschoeiing, sluizen en duikers.

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer of via uitbesteding aan derden). De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer en Infrabeheer.

Ossenzijl
Als omgevingsmanager word je ingezet op het project herstel kades Ossenzijl en Zwartsluis. Er dient onderhoud uitgevoerd te worden aan de kades zodat de veiligheid en de bereikbaarheid geborgd is. Het onderhoud kan variëren van klein onderhoud tot complete vervanging. Welk onderhoud nodig is, wordt in het project bepaald. Het project bevindt zich in de vooronderzoeksfase. In deze fase wordt de projectaanpak voor de voorbereiding en realisatie bepaald en worden de onderzoeken met lange doorlooptijd opgestart. Producten waar je als omgevingsmanager voor verantwoordelijk bent zijn onder andere: indicatieve KES, stakeholderanalyse en conditionering. Het projectteam bestaat uit een projectmanager, contractmanager, omgevingsmanager en projectondersteuner.

REHAB 2
Als omgevingsmanager word je ingezet op het project Rehabilitatie kunstwerken 2 (Rehab 2). Het project is erop gericht om 10 objecten middels groot onderhoud weer 30 jaar mee te laten gaan en op elektrotechnisch gebied 15 jaar. We voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het aanpassen en/of vervangen van de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties en de civiele constructies. De objecten bestaan uit bruggen en sluizen, waarvan 5 objecten op kanaal Almelo- De Haandrik en 5 in noordwest Overijssel.

Het projectteam is een IPM-team. De projectaanpak is bouwteam. Het bouwteam is in september ’23 gestart. Op dit moment bevindt het project zich in de voorbereidingsfase en de realisatie van het eerste object verwachten we in 2025. Wil je alvast een voorproefje van het werk van de provincie? Bekijk dan deze inspirerende video vol met uiteenlopende projecten.

Opdrachtomschrijving
Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement intern en extern. Daaronder valt het stakeholdermanagement met het ingenieursbureau, de betrokken medeoverheden alsook het contact met de directe omgeving. Ook de betrokkenheid van de gebruikers en bewoners van de (vaar)wegen en het gebied rond de betreffende projecten behoren tot het omgevingsmanagement. Uiteraard inclusief het organiseren van de gezamenlijke communicatie en informatieavonden. Je geeft mede richting aan de participatie en zorgt voor een degelijke stakeholdersanalyse.

Verder ben je verantwoordelijk voor onder andere het opstellen van de klanteisen, het inventariseren van de Kabels en Leidingen, het opstellen van een vergunningenscan en de volledige conditionering voor zover van toepassing in het project.

Verantwoordelijkheden / resultaten

  • Als omgevingsmanager ben je primair verantwoordelijk voor de zaken die spelen met en rondom de omgeving. Je stemt hiervoor af met de projectmanager en de andere IPM-teamleden.
  • Afhankelijk van de beschikbare uren van de kandidaat is er de mogelijkheid dat je gevraagd wordt om extra projecten of taken op te pakken.
  • Je bent verantwoordelijk en trekker van het omgevingsmanagement en draagt zorg voor goed stakeholdermanagement dat voldoet aan de eisen die de provincie stelt. Je bent de schakel tussen de omgeving en het project. Daarnaast heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de planfase tot een goed eind te brengen, met daarbij oog voor de erop volgende fasen.
  • Van jou wordt verwacht een actieve bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van het omgevingsmanagement binnen de provincie.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!