participatie

Communicatieadviseur jongerenparticipatie en projecten

Voor deze functie zoeken we iemand die goed is in jongerencommunicatie. Hen op een aansprekende wijze weet uit te nodigen voor de activiteiten van Jouw Zeeland. Je bent verantwoordelijk voor het beleid jongerenparticipatie en stelt jaarlijks een actieplan (jaarboek Jouw Zeeland) op. Ieder project of programma kent zijn eigen (bestuurlijk) krachtenveld. Je weet precies wie wie is en kent de regio. Je zorgt voor een communicatiestrategie en –plan op en kan ad hoc inspelen op actualiteiten. Daarbij heb je steeds oog voor de profilering van zowel het project als de provincie en de verantwoordelijk bestuurder.

Team Communicatie van de Provincie Zeeland draagt bij aan de interne communicatie en aan een effectieve, doelgerichte en proactieve externe communicatie met Zeeuwen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Onderdeel van Team Communicatie is het jongerennetwerk Jouw Zeeland. De Provincie vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Het betrekken van jongeren draagt er aan bij dat zij actieve, mondige burgers worden in de samenleving. Dat zij hun mening kunnen uiten en ervaren dat zijn inspraak hebben. Dit doet de Provincie door jongeren te raadplegen via Jouw Zeeland. Het jongerennetwerk heeft als doel jongeren mee te laten praten over het beleid van de Provincie. Tijdens denktanksessies, jongerendebatten en andere activiteiten denken jongeren geregeld mee. Voor verdere info: www.jouwzeeland.nl.

De Provincie initieert zelf diverse projecten. Onderdeel van deze projecten is een goede communicatie met de direct betrokken omgeving of in bredere zin de (Zeeuwse) samenleving. Om aan te tonen waarom we projecten doen en wat we doen is het relevant om de inhoud van projecten voor het voetlicht te brengen en daar adequate communicatiemiddelen op in te zetten en tevens op heldere wijze, soms via bestuurders, te communiceren met direct belanghebbenden in een project, zowel intern als extern. We zoeken een enthousiaste communicatieadviseur die zich bezighoudt met Jouw Zeeland (60 %) en met projectcommunicatie (40 %).

Jouw opdracht

Jouw Zeeland (60%)

 • Het jaarlijks opstellen van jongerenparticipatiebeleid;
 • Het organiseren van activiteiten, zoals debatten, denktankbijeenkomsten, jongerenparlement en het Provinciespel;
 • Advisering over activiteiten en beleid jongerenparticipatie aan het college van Gedeputeerde Staten en de portefeuillehouder;
 • Het opbouwen en onderhouden van een intern en extern netwerk op het gebied van jongeren en onderwijs
 • Afhandelen van diverse subsidies (bijvoorbeeld voor Op weg naar het Lagerhuis en Provinciaal Jeugddebat);
 • Samenwerken met Zeeuwse partijen (gemeenten, scholen, jongerenorganisaties, instellingen) op het gebied van jongerenparticipatie.

Projecten (40%)

 • Adviseert de projectleider over woordvoering en over de inzet van interne en externe communicatiemiddelen. Dit doe je op basis van analyses en een helder verhaal waarbij je weet wat er intern en extern rond een onderwerp speelt.
 • Opereert zelfstandig in verschillende overleggen binnen en buiten de provinciale organisatie.
 • Daarbij heb je oog voor gevoeligheden en mogelijkheden en weet daar goed mee om te gaan.
 • Schrijft en redigeert teksten. Zoals bijvoorbeeld voor heldere en duidelijke teksten voor de website www.zeeland.nl en voor persberichten. Ook coördineer je de productie van communicatiemiddelen. Je bewaakt de samenhang, voortgang en kwaliteit van communicatiemomenten in projecten.

Jouw profiel

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen de overheid
 • Aantoonbare werkervaring met het organiseren van bijeenkomsten
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren van bestuurders
 • Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met jongeren participatie
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering over  woordvoering
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur van meer dan 2 gelijktijdige projecten
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleid

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!