omgevingsmanager

Omgevingsmanager Spoorzone Veenendaal

Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo’n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.


Spoorzone Veenendaal maakt onderdeel van het Grootschalige Woningbouw Gebied FoodValley. Het betreft het gebied ten noorden en zuiden van de spoorlijn Utrecht-Rhenen tussen Rondweg west en Rondweg Oost met centraal gelegen het station Veenendaal centrum. In dit gebied wordt een groot aantal projecten ontwikkeld met als doel een stapsgewijze transformatie naar een toekomstbestendig hoogwaardig, veelzijdig stedelijk woon-, leef- en werkmilieu. De transformatieopgave is de belangrijkste woningontwikkeling in Veenendaal voor de komende 15 jaar. In totaal worden in dit gebied ca. 3.500 woningen gebouwd. Het is belangrijk dat bewoners prettig kunnen leven in een duurzame, gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vergt grote investeringen in infrastructuur, openbaar gebied en voorzieningenstructuur. Het rijk investeert fors mee om de realisatie hiervan mogelijk te maken.

Voorheen zijn de projecten als losstaande deelgebieden ontwikkeld. De wens is om nu een ruimtelijk en beleidsmatig samenhangende visie en aanpak te ontwikkelen. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen: het rijk, de provincie, waterschap, bewoners, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. En er is veel kennis en capaciteit nodig vanuit allerlei verschillende disciplines. Deze complexe opgave vraagt om een programmatische aanpak.  

Taken en verantwoordelijkheden omgevingsmanager:

Leidinggevend. Strategische planning: De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de communicatie binnen het programma. De omgevingsmanager leidt, coördineert en begeleidt de werkzaamheden van communicatie collega’s. Er vindt regulier overleg plaats met de programmamanager. De omgevingsmanager maakt jaarlijks een strategische communicatieplanning (MS Projectplanning). Uitgangspunt van deze plannen zijn de overkoepelende doelstellingen van het programma. Strategische afstemming van al deze communicatiemomenten is van belang.

Strategisch advies voor de omgeving van het programma wordt vooraf een uitgebreide stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan volgt een omgevingsadvies aan de programmamanager. Ook vormt deze analyse de basis voor een strategisch communicatie- en participatieplan. Aanvullend volgt een uitvoeringsplan. De omgevingsmanager pakt hier een strategische rol. Het uitvoerend deel wordt veelal opgepakt door het communicatieteam.

Naast de externe kant, is er ook de interne kant. Het programma spoorzone is onderdeel van de Opgave Groei & Bloei. Samenwerking op het gebied van communicatie in het programmateam én over teams, programma’s en opgaven heen is tevens een opdracht van de omgevingsmanager..

Samenwerken met diverse partijen in Veenendaal; Het is van belang om al deze partijen doorlopend aangehaakt te houden bij alle ontwikkelingen. De omgevingsmanager heeft doorlopend een antenne voor wie wat moet weten. Het is van groot belang om partijen op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien.

Netwerk Een goed communicatienetwerk is onmisbaar voor communicatie. Daarom onderhoud de omgevingsmanager regionaal en landelijk diverse contacten (Foodvalley-gemeenten, Provincies Utrecht en Gelderland, RES, PAW, NPRES, LCNK, Ministerie BZK, diverse platforms). Ook worden regelmatig workshops over participatie gerelateerde onderwerpen gevolgd.

Kennis van en ervaring met:

  • Binnenstedelijke transformatieprocessen;
  • aansturen communicatiemedewerkers;
  • Opstellen strategisch communicatieplan;
  • Opstellen krachtenveld analyse;
  • Opbouwen en onderhouden netwerk in het gebied;
  • Pro-actief handelen intern maar ook extern richting stakeholders.

Eisen
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een strategisch communicatie plan;

Wensen
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling.
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager bij binnenstedelijke transformatie.
5. Aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager met participatie projecten.

Competenties
–      Communicatief;
–      Analytisch;
–      Strategisch.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!