omgevingsmanager

Omgevingsmanager provincie Flevoland

Ter opvolging van de huidige inhuurovereenkomst van de omgevingsmanager is provincie Flevoland op zoek naar een omgevingsmanager. De omgevingsmanager is de spil tussen het project en de maatschappelijke omgeving van het project. Hij/zij is de moderator van alle belangen die van invloed zijn op het project. Vanuit die invalshoek adviseert hij in het IPM team over de wijze waarop met de belangen van interne en externe belanghebbenden dient te worden omgegaan. Hieruit vloeit voort dat de omgevingsmanager verantwoordelijk is voor de benodigde publieke procedures. Afstemming op ambtelijk en maatschappelijk niveau is de kerntaak van de omgevingsmanager.

In Flevoland ligt circa 200 Km. vaarten. Deze vaarten hebben een belangrijke functie. Ze zorgen dat de provincie bereikbaar is via het water. De oevers van de vaarten spelen een cruciale rol in het waarborgen van een veilige scheepvaart, de doorstroming van het water en de bescherming van het achterland. Het overgrote deel van de oeverbeschermingsconstructies is in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw aangelegd. Deze constructies bereiken inmiddels het eind van hun technische levensduur.

Op basis van een inventarisatie van alle vaarten in de provincie is besloten de vaarten gefaseerd en risico gestuurd aan te pakken middels het meerjarenprogramma (MJP) Oeverbescherming. Dit programma heeft tot doel op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier grootschalig onderhoud en waar nodig vervanging te realiseren. Vanuit de afdeling Infra is het IPM-team van het MJP Oeverbescherming de voorbereiding van het eerste project gestart. Het programma is momenteel bezig om ook het tweede project op te starten.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Dinsdag fysiek aanwezig op het kantoor van de provincie in Lelystad. De overige uren zijn flexibel. De opdracht zal worden uitgevoerd gedurende een periode van 48 weken. Gedurende deze periode wordt rekening gehouden met een verlofperiode van 4 weken waarin de Opdrachtnemer niet actief zal zijn. Voor eventuele verlengingen van de opdracht zal een periode van 24 weken worden aangehouden, waarin 2 weken verlof zijn opgenomen.”

Jouw profiel

  • Aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
  • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van omgevingsmanagement
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken in een IPM-rol
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Omgevingsmanager van een infrastructureel project ter waarde van minimaal 10 miljoen euro
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar (in dienst of gedetacheerd) bij een lagere overheid (te weten: een provincie, waterschap of een gemeente)
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met minimaal 5 publieke stakeholders binnen één project
  • Aantoonbare werkervaring met oeververvangingsprojecten, aangetoond met tenminste 1 project in de afgelopen 3 jaar

Goed om te weten

  • Aanwezigheid elke week op dinsdag op het provinciehuis in Lelystad, overige uren zijn in overleg;
  • Beschikbaar per 1 juli 2024 voor 16 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!