Omgevingsmanager Programma Centrum Heerenveen

Als omgevingsmanager ben je de spil in de communicatie naar diverse partijen in de omgeving die elk een eigen belang hebben bij de projecten. Je bent daarbij  de verbinder tussen het project en de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving.

Inwoners, ondernemers, gemeente en andere organisaties werken in het Programma Centrum Heerenveen samen aan de verbetering van het centrum. Het doel van ons programma is een gastvrij en gezellig centrum te realiseren waar bezoekers graag komen en langer blijven.

In de realisatiefase van het Programma Centrum Heerenveen komt alles samen in meerdere projecten waaronder o.a. het herinrichten van het winkelgebied, de bouw van een 2-laags ondergrondse parkeergarage en nog meerdere projecten verschillend van omvang. De fase om de nieuwe plannen te vertalen naar contracten en uitvoering is nu aangebroken. Dit alles i.s.m. collega’s en  omgeving waaronder o.a. winkeliers, ontwikkelaars, publiek en overige partijen (o.a. nutsbedrijven).

Gemeente Heerenveen richt voor de Realisatiefase een projectteam in volgens het IPM model. De rol van omgevingsmanager willen we middels deze uitvraag invullen.

Integraal projectmanagement (IPM) is een methodiek voor de beheersing van grote(re) complexe(re) infrastructurele projecten. Het principe is dat elk aspect van een project een eigen eindverantwoordelijke manager heeft. Deze verschillende managers maken samen deel uit van één integraal projectteam. Dit projectteam vervangt de ‘traditionele projectmanager’, die feitelijk verantwoordelijk was voor alles. Binnen het IPM-model onderscheiden we vijf rollen:

  • Projectmanager
  • Manager Projectbeheersing
  • Technisch manager
  • Contractmanager
  • Omgevingsmanager

Verantwoordelijkheden
Er wordt van jou verwacht dat je de stakeholdersanalyse maakt en ook de communicatiestrategie mede vorm geeft. Indien nodig draag je zorg voor een regelmatige update die aansluit op de fase en het doel van de betreffende projecten. Je stuurt indien gewenst ondersteunende (in- en externe) partijen aan en beheert de afspraken met deze partijen.

Je faciliteert het overleg met de stakeholders en verzamelt informatie zoals eisen en wensen bij alle partijen die een belang hebben bij de verschillende projecten zowel intern als extern. Je adviseert het IPM-team (o.a. technisch-, contract- en projectmanager) over de wijze waarop de diverse belangen meegenomen kunnen worden in het project.  De omgevingsmanager communiceert over de  eisen en wensen van en aan omgevingspartijen.

Je inventariseert en plant de benodigde vergunningen, verzorgt eventueel het aanvragen van vergunningen, stelt een vergunningenregister op en onderhoudt deze.

Ook ben je verantwoordelijk voor het aansturen van mogelijke schade be- en afhandeling  en betrokken bij evt. beheersovereenkomsten.  Bij claims heb je een bemiddelende rol, waarbij je  gezamenlijk met de contractmanager en jurist zoekt naar een passende oplossing. Bij calamiteiten coördineer je (ook buiten standaard werktijden) de communicatie naar de omgeving.

Eisen

  • In de afgelopen vijf (5) jaar minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring in de rol van omgevingsmanager in een complexe omgeving, b.v. bij de herinrichting van winkelgebied(en), en/of werken in een stadscentrum (meerdere stakeholders zowel intern als extern, van operationeel tot strategisch niveau) bij voorkeur in een IPM team in zowel voorbereiding als realisatie.
  • In de afgelopen vijf (5) jaar minimaal twee (2) civiel technische projecten als omgevingsmanager succesvol heeft uitgevoerd en afgerond.
  • HBO werk- en denkniveau

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!