Omgevingsmanager ontsluitingsweg Bovenduist Amersfoort

Ben jij een ervaren professional in de wegenbouw en infra wereld? Voel je je thuis in een complexe projectomgeving? Ben jij in staat om in een dergelijke dynamische en complexe omgeving soepel te opereren in een in en extern netwerk, op strategisch, tactisch en operationeel niveau? Dan komen we graag met je in gesprek.


De wijk Vathorst groeit nog steeds en de komende jaren worden er nog circa 3.300 woningen gebouwd worden in Vathorst-Bovenduist. Om de bereikbaarheid van Vathorst te borgen en de verkeersdrukte op de wegaansluiting vanaf de A1 Amersfoort-Noord naar Vathorst, op en rond de Bergpas te verminderen, wordt een nieuwe wegverbinding gerealiseerd. Deze te realiseren wegverbinding is noodzakelijk voor de gebiedsontwikkeling van Bovenduist.

Voor het project is een verkenning uitgewerkt waarin meerdere varianten zijn bekeken en waarvan nu een schets-tracé als vertrekpunt dient. Dit schets-tracé is bestuurlijk vastgesteld. Op dit moment zijn we gestart met de ontwerpfase voor deze nieuwe weg.

De komende jaren moet de nieuwe wegverbinding Vathorst worden voorbereid, aanbesteed en aangelegd: het uitwerken van het beschikbare schetsontwerp tot een product voor de aanbesteding, het vervaardigen van de contractstukken tot en met aanbesteding, realisatie en contractbewaking.
Daarom wordt het projectteam opgeschaald naar een team naar het IPM-model. De aan te trekken omgevingsmanager maakt onderdeel uit van het IPM-projectteam en werkt daar in samen met de overall projectmanager.


Takenpakket van de omgevingsmanager

 • Het in kaart brengen van de omgeving (omgevingsanalyse) en managen van de risico’s en beheersmaatregelen die hiermee samenhangen.
 • Onderhouden van contact met diverse interne en externe stakeholders, gericht op proactieve afstemming van belangen, intenties en gevoeligheden.
 • Creëren van betrokkenheid bij stakeholders voor de opgave, aanpak, ontwerpkeuzes en gekozen kwaliteit.
 • Coördineren van de uitvoering van de noodzakelijke conditionerende onderzoeken.
 • Coördineren van de vereiste vergunningen, de juiste ruimtelijke procedures.
 • Inbrengen van de eisen, wensen en randvoorwaarden vanuit de projectomgeving in het projectteam.
 • Verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam van uit het kennisveld omgevingsmanagement.
 • Organiseren van de participatieprocessen.
 • Vanuit het kennisveld omgevingsmanagement een bijdrage leveren aan de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

Jouw profiel

Voor het project Nieuwe wegverbinding Vathorst – N199 en A1 Bunschoten is de gemeente Amersfoort per direct op zoek naar een ervaren omgevingsmanager voor de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de nieuwe wegverbinding Vathorst – N199 en A1 Bunschoten.
De te realiseren wegverbinding is noodzakelijk voor de gebiedsontwikkeling van Bovenduist. Voor het project is een verkenning uitgewerkt waarin meerdere varianten zijn bekeken en waarvan nu een schets-tracé bestuurlijk is vastgesteld. Op dit moment zijn we gestart met de ontwerpfase voor deze nieuwe weg.

Voor deze IPM rol beschik je over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Duidelijk communiceren, communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift;
 • Planmatig, organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig;
 • Flexibel;
 • Analytisch, in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • Sensitiviteit (omgeving, bestuurlijk en organisatie): bewust van wat er leeft en de eigen invloed daarop;
 • Relaties onderhouden, aanbrengen en onderhouden van in- en externe relaties, bouwt en onderhoudt actief een divers netwerk en vormt coalities.
 • Onderhandelingsvermogen: in staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van consensus, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties om een gewenst resultaat te bereiken.

De interviews vinden plaats op donderdag vrijdag 24 mei tussen 09.00 uur en 13.00 uur.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!