omgevingsmanagement

Omgevingsmanager huisvestingsontwikkeling (UvA)

Als omgevingsmanager huisvestingontwikkeling ben je een belangrijke schakel tussen de interne en externe omgeving, de programma- en projectteams en de aannemers die werken aan de ruimtelijke projecten van de UvA.

Je bent vaak het eerste aanspreekpunt. Die omgeving is divers: de huidige en toekomstige gebruikers van de campussen, omwonenden, ondernemers, woningcorporaties, hoteleigenaren, winkeliers, culturele instellingen, (andere) vastgoedeigenaren en de gemeente Amsterdam.

Je brengt de diverse belangen in beeld en zorgt deze een plaats krijgen en afgewogen worden in de programma’s en projecten. Hiervoor is een goede relatie met de omgeving essentieel. Om een goed en compleet beeld te krijgen van het er speelt, ben je regelmatig op straat en bij relevante externe bijeenkomsten te vinden.

Je werkt nauw samen met de andere communicatiecollega’s. Je stemt je werk inhoudelijk af met de programmanager van de desbetreffende campus. Verder werk je samen met de projectmanagers en andere collega’s van Huisvestingsontwikkeling.

Een greep uit de werkzaamheden:

 • Verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de betrokkenen en zorgen dat deze worden ingebracht en afgewogen in het programma of project.
 • Maken van stakeholdersanalyses als input voor participatiestrategieën en -plannen die je opstelt met de communicatieadviseur en de programmamanager. Je zorgt met het team Communicatie voor de uitvoering van deze plannen.
 • Bewaken dat de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plannen, die de verschillende aannemers voor projecten opstellen, passen bij de uitgangspunten die de UvA heeft vastgesteld in het BLVC-kader.
 • Toezien op de naleving van de afspraken uit de BLVC-plannen van de individuele projecten met als doel het soepel en volgens planning laten verlopen van het bouwproces en het minimaliseren van overlast.
 • Tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de organisatie binnenkomen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor alle interne en externe belanghebbenden bij de projecten in uitvoering.
 • Met het team Communicatie zorgen voor een effectieve informatie-uitwisseling tussen projectorganisatie, UvA en omgeving. Je levert hiervoor input voor nieuwsbrieven, buurtberichten, campuswebsite en andere communicatiemiddelen van Huisvestingsontwikkeling.
 • Input leveren voor de bestuurlijke voortgangsrapportages aan het College van Bestuur van de UvA.  

Jouw profiel

 • Je bent een echte verbinder naar de buurt en interne partijen.
 • Je kunt meerdere ballen tegelijk in de lucht houden en dat vraagt dat je goed kunt plannen en organiseren.
 • Je neemt initiatief en weet je weg te vinden in een complexe organisatie.
 • Verder ben je nieuwsgierig en communicatief sterk, hebt gevoel voor de verschillende belangen en weet wat jouw rol is en waar je zaken aan anderen kunt overlaten.
 • Als het nodig is, werk je buiten kantoortijden.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!