Omgevingsmanagement

Omgevingsgerichte communicatieadviseur

Als communicatieadviseur heb je een veelzijdige functie. Met een opdracht die niet verveelt. Je levert een bijdrage aan de interne en externe communicatie rond brede duurzaamheid en voor verschillende projecten.

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Opdracht
Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie
De gemeente Edam-Volendam werkt aan een toekomstbestendige leefomgeving en zet in op duur-zaamheid. Dit komt terug in de (her)ontwikkelingen van de openbare ruimte en de opwekking van duurzame energie. Maar ook het verminderen van afval, het stimuleren van woningeigenaren en bedrijven om woningen en bedrijfspanden duurzamer te maken en het opstellen van wijkuitvoerings-plannen voor de warmtetransitie. In zijn geheel draagt ons duurzaamheidsbeleid bij aan een zgn. brede welvaart: een goede gezondheid, een gezond milieu en een prettige leefomgeving.

Ontwikkelingen gaan snel en communicatie speelt hierin een cruciale rol. Het gemeentelijke pro-gramma duurzaamheid zet de inhoudelijke lijnen uit en zorgt voor de uitvoering. Als gemeente dragen we uit aan welke ontwikkelingen we werken, geven het goede voorbeeld en trekken hiervoor samen op met inwoners en bedrijven. Als communicatieadviseur speel je hierin een belangrijke rol.

Wat ga je als communicatieadviseur doen?
Als communicatieadviseur heb je een veelzijdige functie, en met een opdracht die niet verveelt. Je levert daarin een bijdrage bij de interne en externe communicatie rond brede duurzaamheid, en voor verschillende projecten, waarin

  • De communicatie wordt verzorgd binnen participatietrajecten, waarbij je goed de belangen van zowel de gemeente als van onze inwoners en bedrijven in het vizier houdt;
  • je met je kwaliteiten een deel van de perswoordvoering op je neemt en/of daarbij je collega’s of betrokken bestuurder(s) ondersteunt;
  • Je de interne en externe informatievoorziening verzorgt en initiatieven bedenkt die bijdragen aan draagvlak, bewustwording en participatie;
  • Een bijdrage levert aan de communicatiestrategie rond de energietransitie en wijkuitvoe-ringsplannen

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Voor de functie zoeken wij een professional, die

  • Met tenminste een op de functie afgestemd hbo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit heeft met duurzaamheid en met energie- en warmtetransitie;
  • Aantoonbare ervaring heeft in de (digitale) communicatie op die onderwerpen
  • Die heldere en aansprekende teksten en/of speeches kan schrijven;
  • Proactief ideeën weet om te zetten naar een passende communicatie;
  • Een goed afgestelde politiek-bestuurlijke antenne heeft.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!