Strategisch Omgevingsmanager Participatie & Samenwerking

De gemeente Utrecht zoekt een Strategisch Omgevingsmanager Participatie & Samenwerking voor de Stadswerven binnenstad Utrecht.

Functie

Als Strategisch Omgevingsmanager Participatie & Samenwerking zorg je ervoor dat de
omgevingsmanagement aanpak voor samenwerking met professionele stakeholders, ambtelijke
stakeholders en woningeigenaren van de rakken uitgerold wordt. Daarnaast zorg je voor de vertaling
van aanknopingspunten en inzichten voor de programma strategie van het programmateam
Wervengebied te vertalen, specifiek op het onderdeel participatie en samenwerkingsarrangement.
In deze functie werk jij direct samen met het IPM team van het uitvoeringsproject Kromme
Nieuwegracht, Drift, Plompetorengracht van het programma wervengebied. Je brengt de vele
verschillende belangen in kaart om op een verbindende manier alle betrokkenen op 1 lijn te krijgen.
Het project is onderdeel van het programma Werven gebied, dit is een relatief nieuw programma,
welke in ‘blokken van 4 jaar’ tot circa 2050 zal lopen. Zo’n enorm programma heeft invloed op de
bewoners van de binnenstad.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
• Je werkt het al opgezette omgevingsproces verder uit naar de volgende projectfasen. Daarbij
pas jij bestaande instrumenten van participatie en samenwerking aan naar de complexe
opgaven van het wervengebied en ben je in staat is om deze (aangepaste) producten in een
systematische manier binnen in het programma te integreren;
• Jij initieert dergelijke verkenningen en innovaties, analyseert lessen en inzichten die er worden
opgedaan en past de producten en het instrumentarium van producten en diensten waar
nodig aan voor andere projecten om de samenwerking te verbeteren;
• Jij adviseert en ontwikkelt in samenspraak met het Integraal Projectmanagement team (IPM),
praktisch toepasbare handvatten en maatregelen die worden ingezet tijdens de voorbereiding
en uitvoering van de projecten;
• Jij speelt een belangrijke rol in de organisatie van participatie overleggen met eigenaren,
bewoners en ondernemers. Met jouw zakelijke professionaliteit, pragmatische insteek,
samenwerkingshouding én inlevingsvermogen wek je vertrouwen en vind je oplossingen die
werken en bijdragen aan gezamenlijke besluitvorming van betrokken stakeholders voor de
projecten. Deze bekijk je integraal samen met de andere opgaven (mobiliteit, groen, energie,
klimaat, inclusiviteit en toegankelijkheid) waar de stad voor staat;
• In de voorbereidingsfase van het uitvoeringsproject adviseer jij over de haalbaarheid en
wenselijkheid van de participatie van eigenaren en professionele stakeholders in dit project en
ondersteuning bij de uitvoering daarvan;
• Jij levert strategische en operationele inzet voor het project Kromme Nieuwegracht, Drift,
Plompetorengracht en werkt mee aan het bredere programma bedoeld voor het behoud van
Utrechts erfgoed in het Wervengebied;
• Jij initieert en coördineert diensten en producten die de samenwerking tussen alle
betrokkenen verbeteren voor wal-kluismuren en kelders;
• Jij zorgt voor de opschaling en borging van lessen, inzichten en oplossingen die werken en
bijdragen aan efficiëntere besluitvorming en samenwerking binnen dit omvangrijke
programma. Daarnaast doe jij voorstellen hoe opgedane ervaringen in het
samenwerkingsproces systematisch in te bedden in toekomstige projecten.

Functie-eisen

Jij bent
Jij bent een vakinhoudelijke sterke strategische omgevingsmanager, maar je bent ook een pionier;
iemand die proactief, zelfstandig en goed georganiseerd is. Daarnaast ben jij in staat om ‘vertrouwen’
te bereiken door heldere wederzijdse verwachtingen voordat de strategische uitvoering kan beginnen.


• Strategisch Adviseur met minimaal 5 jaar ervaring in participatie & samenwerking en/of
omgevingsmanagement binnen stedelijke vernieuwing in de conditionering- en
voorbereidingsfasen;
• Ervaring met werken voor- en/of binnen een G4 gemeente;
• WO werk- en denkniveau;
• Bij voorkeur een opleiding afgerond in de richting van bijvoorbeeld bouwkunde, civiele
techniek of sociale geografie;
• Zakelijke professioneel, pragmatisch, samenwerkend én hebt inlevingsvermogen;
• Zelfstandig in staat om producten en diensten te ontwikkelen tbv samenwerking en
participatie, bv. door de inzet van Value Engineering of (low fidelity) prototypes of serious
gaming;
• Bij voorkeur ervaring met opgaven waar de stad voor staat (mobiliteit, groen, energie, klimaat,
inclusiviteit en toegankelijkheid);
• Bij voorkeur ervaring met het ophalen van klanteisen en systems engineering;
• Communicatief goed, zowel mondeling als schriftelijk;
• Goed georganiseerd en stressbestendig.

Aanbod

De opdracht start 1 juni 2023 tot 1 maart 2024 voor 20 uur per week.

Inlichtingen

Heb je vragen over deze vacature? Bel dan gerust even met een van onze recruiters: 030-686 8001.

Solliciteren

Is dit jouw volgende opdracht? Stuur je cv met motivatie via ‘Solliciteren’ hieronder. Je kunt reageren tot maandag 9 mei 09.00 uur.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!