Omgevingsmanagement

Adviseur communicatie en participatie energietransitie

Als adviseur communicatie en participatie word je ingezet bij lopende en toekomstige projecten. Denk aan projecten gericht op de uitvoering van de generieke zoekgebieden zoals genoemd in de RES 1.0: zonnepanelen op daken, zonnepanelen boven parkeerplaatsen en zonnepanelen langs infrastructuur. Dit vraagt om de ontwikkeling van een communicatieproces voor de opwek-projecten die in uitvoering gaan.

Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Gemeenten staan voor de opgave om een bijdrage te leveren aan de doelen van het nationaal Klimaatakkoord om in 2030 fors minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dat doen we lokaal door in te zetten op het duurzaam opwekken van energie, het verminderen van energieverbruik en het terugdringen van energieverspilling.

Gooise meren is op zoek naar een adviseur communicatie en participatie energietransitie, met specifieke aandacht voor het thema grootschalige opwek. In het verlengde daarvan speelt ook de energie-infrastructuur een rol.  De Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regio Noord-Holland Zuid (vastgesteld zomer 2021)  is het overkoepelende beleidskader waarbinnen duurzame energie-opwek projecten zich bevinden. Momenteel werken we in de regio aan een update van de RES, de RES 2.0. Er moet de komende jaren in de regio en ook binnen onze gemeente een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energie worden opgewekt. En deze moet worden ‘verwerkt’ via de daarvoor benodigde energie-infrastructuur. Dit heeft impact op onze fysieke leefomgeving en vraagt daarom om zorgvuldige communicatie en participatie.

Twee projecten vragen de komende periode specifieke aandacht:

 • Het project Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) A1, A6 en spoor, momenteel het project met het hoogste potentieel voor duurzame elektriciteits-opwek binnen de RES Noord Holland Zuid Regio Gooi & Vechtstreek 1.0. Dit project is overgegaan naar de verkenningsfase, waarin naast verder ruimtelijk onderzoek ook een intensief participatietraject zal starten. Denk hierbij aan werkzaamheden in het kader van omgevingsmanagement (samen met Rijkswaterstaat), het ontwikkelen en uitvoeren van een lokaal communicatie- en participatieplan en het in beeld brengen van en contacten opbouwen met relevante belanghebbenden;

 • De gemeente Diemen heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het opwekken van energie door wind. Dit heeft geleid tot de uitwerking van een plan-MER (milieu effect rapportage) waarvan de zienswijze periode in december 2023 is gestart. Een deel van het invloedsgebied van de mogelijke windmolens is gelegen binnen onze gemeentegrenzen. Dit vraagt om actieve afstemming met de gemeente Diemen en met inwoners en belanghebbenden in de gemeente Gooise Meren;

De adviseur communicatie en participatie maakt onderdeel uit van het team Communicatie in onze gemeentelijke organisatie. Vanuit dit team werk je voor de volle 24 uur aan de genoemde opgaven en projecten. In nauwe samenwerking met de betrokken beleidsadviseurs van het team Energietransitie van onze beleidsafdeling Mens en Omgeving. Daarom sluit je ook aan bij de overleggen van het team Energietransitie.

Jouw profiel

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur; 
 • 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van participatie bij een overheidsorganisatie;
 • Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor 24 uur. 
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen én uitvoeren van een lokaal communicatie- en participatieplan in het kader van de energie-transitie
 • Aantoonbare werkervaring met Stakeholdermanagement in het kader van de energie-transitie
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met participatie trajecten bij grote maatschappelijke ontwikkelingen
 • Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur communicatie en participatie bij een overheidsorganisatie

Competenties

 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden;
 • Je bent omgevingsbewust met een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent een samenwerker, sociaal vaardig en kunt goed de verbinding met anderen leggen;
 • Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden;
 • Je kunt de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies;
 • Je bent pro-actief en initiatiefrijk;
 • Je weet goede ideeën om te zetten naar concrete acties;
 • Je bent analytisch en kunt makkelijk schakelen tussen thema’s en werkzaamheden;
 • Je werkt nauwkeurig.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!