Omgevingsmanagement Zoetermeer

Zoetermeer werkt samen met stakeholders aan levendige en aantrekkelijke binnenstad

Zoetermeer heeft de ambitie is om tot 2900 woningen bij te bouwen in de binnenstad. Eigenlijk is deze jonge naoorlogse stad nooit helemaal ‘af’ gekomen. Het Programma Binnenstad gaat hier iets aan doen. Door woningen, openbare ruimtes en voorzieningen samenhangend te ontwikkelen, met behoud van het ‘groene’ karakter van de stad. Gemeente Zoetermeer vroeg Bureau voor omgevingsmanagement regie te voeren op het betrekken van stakeholders bij de negen deelgebieden en ruim tien projecten die in verschillende fases in ontwikkeling zijn.

De binnenstad van Zoetermeer is een razend drukke biotoop met grote diversiteit in stakeholders. Pam haar uitdaging is om de binnenwereld van het stadhuis te verbinden met de buitenwereld. De interactie met collega’s, bewoners, ondernemers en bezoekers moet helpen om de binnenstad voor iedereen een fijne plek te maken. Door samen plannen aan te scherpen, kansen te vinden en de uitvoering met zo min mogelijk overlast te organiseren. Gelukkig neemt gemeente Zoetermeer participatie zeer serieus!

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.