Omgevingsmanagement

RES U16 verbindt gemeenten en betrekt belanghebbenden bij de energiestrategie

Het participatietraject van de regionale energiestrategie in de Utrechtse regio U16 is volop in ontwikkeling. Onze participatie-expert Machteld maakt onderdeel uit van het kernteam. Vanuit deze rol adviseert ze in het onderling verbinden van de gemeenten in de regio en betrekt ze bewoners, stakeholders en raadsleden bij de uitvoering van de energiestrategie. Machteld schreef een visie op communicatie & participatie én een plan van aanpak en ondersteunt vanuit deze basis (boven-)lokale initiatieven. Machteld is het eerste aanspreekpunt voor externe samenwerkingspartners, zoals belangenorganisaties en energiecoöperaties. Ze is daarnaast verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van verschillende participatieactiviteiten, zoals de regionale klankbordgroep en de bestuurlijke gesprekken met stakeholders.

Omgevingsmanagement RES U16

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.