Omgevingsmanagement

Gemeente Arnhem betrekt buurt bij gebiedsvisie station Arnhem-Zuid

Gemeente Arnhem gaat het stationsgebied bij Arnhem-Zuid komende jaren flink vernieuwen. Een deel van het bestaande groen krijgt de bestemming wijkpark, de verkeerssituatie wordt verbeterd en daarnaast worden ongeveer 150 woningen toegevoegd. De gemeente vroeg ons een plan te maken voor het betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van de gebiedsvisie. Bureau voor omgevingsmanagement schreef het plan van aanpak, voerde regie op de uitvoering en begeleidde de gesprekken.

Enquete

Bewoners en bedrijven in de omgeving van het station konden op allerlei manieren meedenken over de visie. We zijn gestart met een online enquête om de betrokkenheid te polsen. Ieder huishouden in het gebied rond het station kreeg een brief met uitnodiging om aan een enquête deel te nemen. In totaal zijn 7.073 brieven bezorgd. Maar liefst 728 mensen vulden de enquête in; een respons van 10,3%.

Webinar

Na de enquête volgde een webinar om de plannen toe te lichten. Mensen uit Schuytgraaf, Elderveld en met name De Laar gingen die avond over 3 onderwerpen in gesprek: groen, verkeer en wonen. In totaal waren 45 bewoners aanwezig.

Wandeling door het gebied

Betrokken buurtbewoners spraken op twee momenten af voor een wandeling door het gebied. Zij gingen op locatie met elkaar in gesprek, stelden vragen en gaven ideeën over de toekomst van het gebied.

Werkgroep

We hebben een tijdelijke werkgroep van betrokken inwoners opgericht. Deze groep bekeek de verzamelde ideeën van bewoners en besprak welke keuzes mogelijk zijn. De werkgroep adviseerde de gemeente op een aantal onderdelen van de visie.

Bewonersavond

In september hield de gemeente Arnhem een bewonersavond voor omwonenden uit de wijken Schuytgraaf, Elderveld en De Laar. Mensen kwamen met aanvullende ideeën. De projectleider, een aantal experts en de wethouder waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De gebiedsvisie wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.

Lees alle verslagen en meer op de website van de gemeente 

Omgevingsmanagement

Neem contact op

omgevingsmanagement

Contact

Bel of mail ons. We staan je graag te woord.