Strategisch omgevingsmanagement

(Strategisch) omgevingsmanagers

Bureau voor omgevingsmanagement is specialist in (strategisch) omgevingsmanagement. Onze gedreven (strategisch) omgevingsmanagers hebben hart voor omgevingsgericht werken. Zij vervullen een sleutelrol in complexe projecten met een multi-stakeholderomgeving. Wij werken zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers en zijn inzetbaar in alle projectenfasen, van planstudie- en contractvoorbereiding tot en met de uitvoering. 

Wij zijn gewend te werken in integrale projectteams, in nauwe samenwerking met zowel interne als externe stakeholders. Wij brengen stakeholders, issues, belangen, klanteis-specificaties en conditioneringsaspecten in kaart, regisseren succesvolle participatietrajecten en bouwen met publieke (ambtelijk en bestuurlijk) en private stakeholders effectieve samenwerkingsrelaties op. 

Vaak is strategisch omgevingsmanagement ingebed in alle projecten waaraan wij werken. Wij passen nadrukkelijk de SOM- methodiek toe. Het inzichtelijk maken van belangen en invloed van stakeholders helpt ons bij effectief stakeholdermanagement en het bepalen van omgevingsmanagementstrategieën. 

Onze omgevingsmanagers hebben veel ervaring met ruimtelijke procedures, zoals bij het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Milieueffectrapportages, inpassingsplannen en  vergunningeninventarisatie en -analyse. Ze zijn gewend om in complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving te werken en zijn vaak ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt voor gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, ProRail en andere stakeholders. 

Omgevingsgericht werken

Wij geloven sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Onze omgevingsmanagers hebben ook ruime ervaring met participatie. Bij verschillende projecten zijn zij verantwoordelijk voor het (collectief en individueel) betrekken van de projectomgeving. In sommige projecten doen zij dit zelf, steeds vaker werken ze samen met een participatieadviseur. Wij zien het als professionals daarnaast als onze taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat ons betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.

Uw vraag

Zoekt u een omgevingsmanager? Bel of mail ons gerust. Wij bespreken graag met u hoe wij u kunnen helpen. Ons team van ervaren professionals staat voor u klaar.   

Neem contact op

omgevingsmanagement

Liever direct contact?

Bel of mail ons, wij staan voor je klaar.