Omgevingsmanagement

Uitvoerend Projectleider Participatietraject Duurzame Opwek

Als uitvoerend projectleider voor het participatietraject duurzame opwek draag je bij aan de ambitie van gemeente Wijk bij Duurstede om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 klimaatneutraal.

Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
Als uitvoerend projectleider voor het participatietraject duurzame opwek draag je bij aan de ambitie van gemeente Wijk bij Duurstede om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 klimaatneutraal. Dit doe je door sturing te geven aan een grootschalig participatietraject waarin we bij inwoners, ondernemers en organisaties ophalen wat de waarden, kansen, mogelijkheden, overwegingen en zorgen zijn van mogelijke duurzame energiesystemen. Als uitvoerend projectleider omvatten jouw verantwoordelijkheden onder andere:

  • Opstellen van een gedetailleerd uitvoeringsplan voor het participatietraject op basis van het vastgestelde plan van aanpak.
  • Afstemmen van plannen, acties en voortgang met het projectteam en een extern communicatiebureau dat ons begeleidt in dit traject.
  • Zorgen dat partijen hun opdrachten uitvoeren in overeenstemming met het bestaande plan van aanpak en het projectvoorstel voor het participatieproces.
  • Duidelijke taakverdeling en bijspringen waar nodig, zodat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt.
  • In samenwerking met de programma manager duurzaamheid, strategisch advies geven aan de wethouders Duurzaamheid en Participatie en de gemeenteraad over de voortgang van het proces. Je bent in staat om behaalde mijlpalen op een effectieve manier te presenteren.
  • Je waardeert samenwerking en netwerken en begrijpt het belang van het betrekken van de verschillende stakeholders voor een succesvol participatieproces. Het is een pluspunt als je ook inhoudelijk kunt bijdragen aan de discussies.
  • Je streeft naar meetbare resultaten die een duidelijk beeld geven van de waarden, kansen, mogelijkheden, overwegingen en zorgen in de samenleving.

Na oplevering van deze eerste uitkomsten breekt een nieuwe fase aan waarin bepaalde technieken verder zullen worden onderzocht.

We zijn op zoek naar een flexibele uitvoerend  projectleider die bereid is om de werkdagen aan te passen op basis van de behoeften van het project. Gemiddeld zal het participatietraject ongeveer 2 dagen per week in beslag nemen. De tijdsbesteding kan variëren, waarbij sommige weken meer tijd zullen vereisen en andere weken minder. Voor de periode tussen augustus 2023 en april 2024 schatten we de totale tijdsbesteding op ongeveer 500 uur. De voorbereidingsfase zal plaatsvinden tussen augustus en begin oktober, gevolgd door de uitvoering in oktober en november. Eind 2023 willen we de resultaten van de eerste fase van het participatietraject opleveren aan het college en gemeenteraad.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!