Omgevingsmanagement

Strategisch communicatieadviseur RES Noordoost Brabant

De opdracht betreft het leveren van zowel strategische als tactisch/operationele communicatieadviezen– en werkzaamheden voor de RES NOB. Je zet daarbij een overtuigende verhaallijn voor bestuurder, ondernemer, maatschappelijke partner en inwoner op en voert deze uit.

De RES Noordoost Brabant (RES NOB) besteedt haar  communicatiewerkzaamheden opnieuw aan. Op basis van de ontwikkelingen binnen de energietransitie in de afgelopen tijd en het vooruitkijken naar de opgave tot 2050, denken we dat een actievere communicatiestrategie dan we tot nu toe volgden belangrijk is. Daarom zoeken we een strategisch communicatieadviseur die ook het handwerk niet schuwt en een vlotte pen heeft. 

De opdracht betreft het leveren van zowel strategische als tactisch/operationele communicatieadviezen– en werkzaamheden voor de RES NOB. Je zet daarbij een overtuigende verhaallijn voor bestuurder, ondernemer, maatschappelijke partner en inwoner op en voert deze uit. Je organiseert (mede) (kennis)bijeenkomsten voor ambtenaren en anderen. Tot slot bouw je een overtuigende communicatiestrategie die de regio op weg helpt naar de RES 2.0, een nieuwe samenwerkingsstrategie en actievere betrokkenheid van maatschappelijke partners, raden en inwoners.

Ons programmabureau is een klein, hecht team dat samen de lijnen uitzet. Binnen het bureau werk je in nauwe samenwerking met de bestuursadviseur, programmasecretaris, projectleider (wordt geworven) en de programmaleider. De programmaleider is eindverantwoordelijk.

Hoe ziet onze werkorganisatie eruit?

In de RES Noordoost Brabant (RES NOB) werken we aan het realiseren van ons regionale bod voor de opwek van duurzame energie door wind en zon, voor energiebesparing en voor de warmtetransitie. Dat doen we aan de hand van de doelen die in de RES 1.0 voor de periode tot 2030 zijn vastgesteld. De dagelijks bestuurders van de 10 gemeenten, provincie Noord-Brabant, de waterschappen Aa en Maas en De Dommel en netbeheerder Enexis voeren de RES NOB bestuurlijk aan. Zij vormen samen de stuurgroep RES NOB. In de stuurgroep delen zij kennis, gaan ze op zoek naar kansen en ‘best practices’ en bespreken ze elkaars aanpak en beleidskeuzes. Ook zoeken ze samen met Enexis naar oplossingen voor de krapte op het netwerk (netcongestie). Daarnaast is er een klankbordgroep gevormd waarin de maatschappelijk betrokken organisaties zitting hebben. De klankbordgroep geeft advies en denkt mee met de stuurgroep.

De stuurgroep wordt ondersteund door een programmateam (PT). Het PT bestaat uit de ambtelijk vertegenwoordigers van alle deelnemende gemeenten, de waterschappen, de netbeheerder en de provincie. Het programmabureau RES NOB fungeert als schakel tussen de genoemde partijen en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, programmering en communicatie. Tot slot zorgt een aantal werkgroepen voor het uitvoeren van de opdrachten van de stuurgroep. Ook wordt nagedacht over een flexpool ter ondersteuning van de werkgroepen en gemeenten.

Hoe werken wij?
Anders dan in sommige RES-regio’s ligt de verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van zoekgebieden en projectlocaties voor elektriciteitsopwek plus het opstellen van beleid om de doelstellingen te halen bij de afzonderlijke gemeenteraden. Elke gemeente neemt een eigen deel in het totale bod van de regio voor haar rekening. In juni 2023 heeft de RES NOB een Voortgangsrapportage opgesteld op verzoek van en ter verantwoording aan het Nationaal Programma RES.

Hierbij heeft de stuurgroep geconstateerd dat de opgave voor de periode na 2030 om meer regionale samenwerking vragen dan de huidige structuur. De stuurgroep wil de gemeenteraden dan ook een voorstel doen om de huidige manier van werken tijdig aan te passen.  Dit voorstel moet de raden overtuigen van de noodzaak voor een verandering in de samenwerkingsstrategie voor de periode na 2030. Dit voorstel zal, zoals het er nu naar uitziet, eind 2024 aan de raden worden voorgelegd in de vorm van een herijking van de huidige RES 1.0 (RES 2.0). Communicatie zal hierbij een belangrijke rol spelen.

Takenpakket

 1. Online communicatie
 • Je verzorgt de werkzaamheden rondom het verzamelen, en schrijven van online artikelen, opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief over de RES NOB (4x per jaar) en bijhouden/vullen van sociale media en de website Energiewerkplaats Brabant. Doel hiervan is om de deelnemers aan de RES en geïnteresseerde inwoners, bedrijven en organisaties te informeren en activeren over o.a. de voortgang, nieuwe ontwikkelingen, kennisdeling en evenementen/bijeenkomsten die plaatsvinden bij zowel de leden van de stuurgroep als de leden van de klankbordgroep.
  Urenbesteding: ca. 40 uren per kwartaal

 • Organisatie diverse bijeenkomsten
  Je bent (mede-)organisator van (regionale) bijeenkomsten (minimaal 1x per jaar) om de betrokken gemeenteraden te informeren over de inhoudelijke voortgang van de RES NOB. Hierbij denk je pro actief mee in de vormen voor de fysieke danwel digitale bijeenkomsten. Je stelt in overleg met het programmabureau uitnodigingen, programma’s en draaiboeken op en draagt zorg voor de verslaglegging. Daarnaast redigeer je raadsinformatiebrieven, raadspresentaties etc. (minimaal 2-3 keer per jaar).

  Ook organiseer je (samen met de inhoudelijk deskundigen) voor het programmabureau en/of stuurgroep, raden en maatschappelijke partners kennissessies over actuele onderwerpen in de energietransitie die interessant zijn voor de betrokkenen in de regio.
  Urenbesteding: ca. 24 uren per bijeenkomst/sessie en 8 uren per brief

 • Strategische advisering 
  Je bent verantwoordelijk voor de strategische communicatie over de bestuurlijk meer complexe trajecten binnen de RES NOB. Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen tijd, denken we dat een actievere communicatiestrategie dan we tot nu toe volgden belangrijk is. Je weet daarvoor met een overtuigende verhaallijn (‘storytelling’) te komen en initieert een planmatige en doeltreffende communicatiestrategie. Je denkt mee met het programmabureau of met andere ingehuurde organisaties over een effectieve procesaanpak. Je bent in het bijzonder en ook direct vanaf de start betrokken bij de Herijking (RES 2.0) waarbij het niet is uitgesloten dat je daarbij met andere professionals samenwerkt.

 • Daarnaast verzorg je (indien nodig) de woordvoering namens de voorzitter RES NOB en ben je strategische vraagbaak voor gemeenten die advies van ons willen over hun participatietrajecten. Je weet ons en de stuurgroep ook te adviseren over vernieuwende vormen van betrekken van inwoners en organisaties bij de uitvoering van de RES zoals participatieve democratie.

 1. Programmabureau
  Tot slot draai je mee in het wekelijks overleg van het programmabureau (weekstart) om op de hoogte te blijven van en mee te denken over de lopende zaken in relatie tot de communicatie.
  Urenbesteding: ca. 8  uur per week

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Ervaren, omgevingsgericht, met een lach

Johan is een zeer ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is uiterst sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met de meest uiteenlopende belangen te bewegen om begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach….

Johan Simon

Strategisch omgevingsmanager

Positief, gedreven, gestructureerd

Franke Smidstra is een positief gedreven omgevingsmanager die gemakkelijk mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Zo is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project. Door zijn proactieve open houding is Franke een gewaardeerd gesprekpartner op verschillende niveaus. Met zijn gestructureerde en communicatieve aanpak voert hij zijn projecten met succes en tot tevredenheid van (politieke) omgeving en klanten uit. Gesprekken voeren (ook slecht nieuws) met verschillende stakeholders is iets wat Franke altijd met overtuiging doet. Franke is oprecht op zoek naar de persoon achter het gesprek. Zo creëert Franke een veilige omgeving om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren….

Franke Smidstra

Omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.