Strategisch adviseur omgeving Zuidas(dok)

Voor project Tunnel is inzet van een strategisch adviseur omgeving nodig om zo ‘het verhaal van Tunnel’ onder de aandacht te brengen van de omgeving. Als strategisch adviseur omgeving maak jij deel uit van het omgevingsteam van het project Tunnel. Je bent verantwoordelijk voor onderdelen van omgevingsmanagementprocessen zoals stakeholdermanagement en issuemanagement. Daarnaast bepaal je samen met de communicatie adviseur de communicatiestrategie naar de omgeving. Je weet stakeholders, ondanks belangentegenstellingen, in een vroeg stadium te beïnvloeden en te betrekken. Als adviseur ben je een kritische, onafhankelijke sparringpartner voor de omgevingsmanager.

De omgeving gaat jarenlang hinder ondervinden van de bouw van project Tunnel. De snelweg onder de grond brengen en daarmee ruimte maken voor een groter station en meer groene ruimte voor fietsers en voetgangers gaat niet zonder ingrijpende gevolgen voor de stad tijdens de realisatie. De beschikbare ruimte om het werk te bouwen is door de jaren steeds krapper geworden.  Het realiseren binnen deze context van een civieltechnisch zeer complex project gaat veel hinder veroorzaken die deels voorspelbaar is maar ook onvoorspelbaar zal zijn. De enige manier om dit succesvol komende jaren tijdens de realisatie voor elkaar te krijgen is samenwerking vanuit eigenaarschap waarbij er bereidheid moet zijn eigen belang en verwachting op zij te zetten. We kunnen het alleen samen met alle partijen – gebruikers, eigenaren, marktpartijen – voor elkaar krijgen. 


Werkzaamheden

  • Inbedden van strategisch omgevingsmanagement in de projectorganisatie
  • Opstellen adviezen op het gebied van strategisch omgevingsmanagement en leveren van informatie aan het omgevingsteam en projectteam.
  • Bepalen strategie beperken omgevingshinder en hinderbeleving voor de omgeving;
  • Opzet en beheer krachtenveld- en belangenmatrix m.b.t. interne en externe stakeholders. Inzet van SOM-matrix om belangen te monitoren. Het (creatief) oplossen van issues door te zoeken naar de belangen achter de standpunten.
  • Het creëren van draagvlak bij de omgeving door onder andere te maken en onderhouden van contacten met stakeholders en het betrekken van hen richting de realisatie van de projecten;
  • Het signaleren van kansen en/of nemen initiatief voor vergroten van draagvlak en reputatie voor het project.

De opdrachtgever(s)
Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Wij zoeken mensen die passen bij de cultuur in ons team: je houdt van een dynamische en levendige werkplek, waarin geen dag hetzelfde is. Je bent een persoonlijkheid met lef die flexibel is, collegiaal en bijdraagt aan het plezier in het werk.

Alleen in (tijdelijke) dienst van Bureau voor Omgevingsmanagement
Let op: Deze opdracht kan alleen vanuit detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!