haven overleg

Sr Strategisch Omgevingsmanager

Nederland heeft duidelijke klimaatdoelen. Eén van de manieren om die klimaatdoelen te halen, is het afvangen en opslaan van CO2. Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee.

Havenbedrijf Rotterdam

De CO2 die door Porthos wordt getransporteerd en opgeslagen, zal door verschillende bedrijven worden afgevangen. De bedrijven gaan hun CO2 leveren aan een verzamelleiding die door het Rotterdamse havengebied loopt. De CO2 wordt vervolgens op druk gebracht in een compressorstation. Daarna wordt de CO2 via een offshore pijpleiding getransporteerd naar een platform in de Noordzee, ongeveer 20 km uit de kust. Vanaf dit platform wordt de CO2 in lege gasvelden gepompt. De lege gasvelden bevinden zich in een afgesloten reservoir van poreus zandsteen, meer dan 3 km onder de Noordzee. De verwachting is dat het project in de beginjaren ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opslaat.

Het project heeft de voorbereidingsfase bijna afgerond en zal in de tweede helft van 2023 starten met de bouwfase. Naar verwachting is de infrastructuur voor CO2-transport en -opslag operationeel vanaf 2026.

Porthos is een project van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Binnen Porthos werken we in multidisciplinaire teams. Het project is op zoek naar een Sr. Strategisch Omgevingsmanager. Je werkt binnen het team Public Affairs, Stakeholdermanagement en Communicatie (circa 8 personen). Dit team is onder andere verantwoordelijk voor professioneel relatiebeheer met stakeholders in de omgeving.

Wat ga je doen:
Je werkt nauw samen met de teamleider, de andere strategisch omgevingsmanager en de collega’s van public affairs en communicatie.
Je werkt samen met collega’s uit andere multidisciplinaire teams (o.a. techniek, vergunningen, juridische zaken).
Je bent verantwoordelijk voor het contact met diverse organisaties in de omgeving van het project, zowel op regionaal niveau (Rotterdam), nationaal niveau als internationaal niveau. Daarbij werk je op basis van de principes van de methode Strategisch Omgevingsmanagement (SOM).
Je hebt contact met bevoegde gezagen en lokale omgevingspartijen over de aankomende bouwwerkzaamheden en de daarmee samenhangende toestemmingen en voorwaarden.
Je werkt samen met aannemers en stuurt op naleving van contractuele afspraken voor omgevingsmanagement. Je borgt dat de strategische positionering van Porthos op een juiste wijze wordt vertaald door de aannemer(s).
Je geeft presentaties en vertelt het Porthos-verhaal tijdens publieksbijeenkomsten, bezoeken van (internationale) delegaties en evenementen.
Je adviseert over de strategische positionering van het project, ook met het oog op toekomstige ontwikkelingen.
Je houdt de issue- en stakeholderoverzichten bij.

Eisen
Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een afgeronde hbo- of wo-opleiding.
Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring, waarvan 5 jaar in de rol van strategisch omgevingsmanager.
Je hebt ervaring met infrastructurele projecten in de bouwfase, bij voorkeur zowel aan de kant van opdrachtgever als opdrachtnemer.
Je kunt op strategisch niveau acteren en adviseren, maar gaat ook graag hands-on aan de slag.
Je werkt accuraat en bent een teamplayer.
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels.
Je hebt ervaring met wet- en regelgeving (omgevingswet) wat je in staat stelt een goede gesprekspartner te zijn met het bevoegd gezag. Je hebt affiniteit met verduurzaming (energietransitie), technische projecten en/of infrastructurele projecten.
Je hebt bij voorkeur een actief en relevant netwerk in de regio Rotterdam

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!