Omgevingsmanagement

Senior omgevingsmanager project Ov verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer

Let op: Deze opdracht wordt ingevuld op basis van detachering. Je kunt alleen voor deze opdracht in aanmerking komen als je (tijdelijk) in dienst van Bureau voor omgevingsmanagement komt.

Als Senior omgevingsmanager maak je onderdeel uit van het IPM (kern)team, stuur je het interne team omgevingsmanagement aan en werk je nauw samen met een extern adviesbureau en experts van de direct betroken projectpartners. In deze rol ben je binnen het IPM kernteam het eerste aanspreekpunt op het gebied van omgevingsmanagement, ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten en de relatie met belanghebbenden in de omgeving, organiseer je de participatie en werk je aan de voorbereiding van de formele inspraak in de MER-procedure.

Werkzaamheden

 • Je bent als leidinggevende/teammanager verantwoordelijk voor de aansturing van het omgevingsmanagementteam en coördineert de werkzaamheden van dit team;
 • Jij en je team werken nauw samen met de manager communicatie / communicatieteam.
 • Draagt als lid van het IPM kernteam bij aan de voorbereiding van de besluitvorming en verantwoording aan de gezamenlijke opdrachtgevers.
 • Je vervult de rol van opdrachtgever naar een extern adviesbureau:
  – opstellen van een aanpak en uitvoering geven aan strategisch omgevingsmanagement;
  – periodiek uitvoeren van stakeholderanalyses;
  – opstellen van een participatieplan en uitvoeren met belanghebbenden in de omgeving;
  – het opstellen van het participatieverslag.
 • Je signaleert kansen, risico’s en bedreigingen met betrekking tot het draagvlak en de reputatie van het project en de betrokken organisaties.

Jouw profiel

 • HBO opleiding
 • minimaal 3 jaar ervaring als functioneel en/of hiërarchisch leidinggevende
 • minimaal 7 jaar ervaring als omgevingsmanager voor (infrastructurele) projecten in een politiek
 • bestuurlijke omgeving (bij voorkeur conform de MIRT-systematiek).ruime ervaring met participatie / inspraakprocedures in maatschappelijk complexe vraagstukken
 • aantoonbare werkervaring in het op ieder niveau goed kunnen samenwerken en levelen in een multidisciplinair team
 • vakkennis en aantoonbare ervaring op de onderdelen: strategisch omgevingsmanagement, stakeholdersmanagement en ruimtelijke procedures

De opdrachtgever(s)

De directie Bijzondere Projecten is een directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze. Bijzondere Projecten is een organisatie in ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma’s succesvol realiseren en anderzijds het doorontwikkelen van de organisatie als uitvoeringsorganisatie. Momenteel zijn programma’s/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels.

De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgevers namens het samenwerkingsverband van de Vervoerregio, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!