team

Senior adviseur ruimtelijke participatie

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en is een groene woongemeente onder de rook van Leiden. Ze stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten.

Je komt te werken bij de afdeling Publiek en Bestuur binnen het team Strategie en Bestuur (SB). Dit is een centraal dienstencentrum gericht op het ondersteunen van het college van B&W, communicatie, control en strategie.

Opdracht
Je werkt in Voorschoten aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan de inbedding hiervan in de organisatie. De ontwikkeling houdt in dat je onze participatieverordening ontwikkelt, het beleid waar nodig bijschaaft en een plan maakt om de kennis en vaardigheden van participatie in de organisatie te verankeren. Daarnaast voer je dit plan ook zelf uit en inspireer en begeleid je de collega’s in het zelf succesvol uitvoeren van participatietrajecten.

De nieuwe omgevingswet onderstreept dit belang en stelt extra wettelijke eisen aan participatie, met name bij het opstellen van beleid en programma’s en bij het verlenen van vergunningen. Juist daarom willen we alle belangen zorgvuldig wegen en ons participatieproces duidelijk vormgeven. Dit is een nieuwe functie, waarin we deze trajecten, met jouw expertise, goed willen aanpakken. Jij hebt de methoden en technieken in huis om participatietrajecten vorm te geven, te adviseren hierover en te bekijken of alle belangen voldoende zijn opgehaald en op een goede manier gewogen en verwerkt zijn. Je helpt mee met het ontwikkelen van de juiste webpagina’s over participatie, levert kant-en-klare input voor de website aan en adviseert over de online klantenreis. Is er meer nodig? Jij kunt inschatten of de raad of het college aanvullende kaders moet stellen bij (grote) projecten en geeft dit mee vorm.

Je bouwt ons gemeentelijke beleid op zodat zowel de gemeente als de inwoners een duidelijk kader hebben voor participatietrajecten.

 • Je pakt de regie voor de participatietrajecten van de gemeentelijke gebiedsontwikkelingsopgaven.
 • Je bent op de hoogte van de eisen die de Omgevingswet aan participatie stelt, of je kunt dit je snel eigen kunt maken.
 • Je houdt van organiseren en krijgt er energie van om mensen bij elkaar te brengen om met elkaar na te denken over een plan.
 • Je bent een verbinder die in staat is netwerken goed te onderhouden, hierin schakel je flexibel en toon je jezelf als een betrouwbare partner.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en communiceert vlot en overtuigend.

Jouw profiel:

 • Je bent een adviseur met een open houding die stevig in zijn schoenen staat.
 • Je hebt ervaring met het coachen en enthousiasmeren van collega’s.
 • Je kunt goed omgaan met uiteenlopende belangen van betrokkenen (inwoners, ondernemers maatschappelijke partners en politieke personen).
 • Je bent in staat om complexe dossiers tot een goed einde te brengen (daadkracht).
 • Je kunt jouw ideeën en meningen op een heldere, begrijpelijke en correcte wijze overbrengen aan zowel collega’s als externe partijen (onderhandelen en overtuigen).
 • Je draagt bij aan een goede sfeer, je hebt humor en relativeringsvermogen om de hectiek van het moment een plek te geven.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!