Projectcommunicatieadviseur

Heb jij aantoonbaar het positieve verschil gemaakt bij projectcommunicatie in de ruimtelijke ordening? We zoeken een resultaatgerichte communicatieadviseur die vanuit de inhoud van het communicatievak kan adviseren over verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen en snel hiertussen kan schakelen.

Je komt te werken voor een kleine, maar wel bijzondere, gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

En net als ieder andere gemeente in Nederland voeren wij een grote verscheidenheid aan taken uit zoals: uitvoering van wetten zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de jeugdhulp. De huisvesting van scholen, de verduurzaming en energietransitie, bestemmingsplannen, woningbouwprojecten, subsidieverstrekking aan o.a. sportverenigingen, zwembad en bibliotheek. Het organiseren van participatie en voorlichting, openbare orde & veiligheid of het mobiliseren van vrijwilligers ten behoefte van maatschappelijke doelen zoals de huidige opvang van 900 asielzoekers of de ruim 150 Oekraïners.

Spreekt onze werkcultuur met de kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw reactie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
We zoeken een goede communicatieadviseur die ervaring heeft met; – project/publiekscommunicatie in onder andere ruimtelijke ordening, -participatietrajecten met stakeholders (inwoners, ondernemers, instellingen) te werken in een kritische politiek-bestuurlijke omgeving. Een creatieve en zelfstandig adviseur die vanuit zijn of haar professie adviseert binnen (lopende) projecten en deze adviezen verder concreet uitwerkt en operationaliseert. Je schrijft communicatieplannen en voert deze uit. Je werkt zelfstandig, snel en bent, waar nodig- breed inzetbaar. Je werkt nauw samen met de betrokken wethouder, strategisch adviseurs, de verschillende projectteamleden en de collega’s van communicatie. Ook ben je resultaat gericht. Je bent een goede gesprekspartner voor ambtelijke collega’s, bestuurders, managers,  projectleiders, maatschappelijke organisatie, ondernemers en inwoners.

We zoeken een communicatieadviseur die zich thuis voelt in een organisatie waar de hiërarchie plat is, de verantwoordelijkheden dicht bij de collega’s zelf belegd zijn, ruimte zoekt en neemt voor creativiteit en houdt van dynamiek. Een resultaatgerichte persoonlijkheid die vanuit de inhoud van het communicatie vak kan adviseren over verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen en snel hiertussen kan schakelen. En je hebt aantoonbaar het positieve verschil gemaakt bij projectcommunicatie in de ruimtelijke ordening.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering en uitvoering als communicatieadviseur binnen een (semi) overheidsorganisatie;
2. Aantoonbare werkervaring met communicatie projecten in het ruimtelijk domein;
3. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, schrijven uitvoeren van communicatieplannen (duidelijk benoemd in het cv);
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van communicatie;

Gunningscriteria
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met advisering en uitvoering als communicatieadviseur binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectcommunicatie, het schrijven van persberichten en artikelen (duidelijk benoemd in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring op het gebied van publicaties van campagnes/infographics/filmpjes via social media (duidelijk benoemd waar dit is opgedaan) (10 punten);
8. Uiterlijk per 2 oktober 2023 beschikbaar, voor tenminste 32 uur per week (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met opstellen en uitvoeren van inwonersparticipatieprocessen (10 punten);
10. Maximum uurtarief van €100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer (10 punten).

Competenties
– Zelfbewuste en positief ingestelde persoonlijkheid;
– Inlevingsvermogen, omgevingsbewust en politieke sensitiviteit;
– Op de hoogte van actueel politiek-maatschappelijke debatten en ontwikkelingen;
– Resultaatgericht;
– Gevoel voor marketing;
– Digitaal vaardig;
– Professioneel en zakelijk;
– Een flexibele hands on mentaliteit;
– Kent de dynamiek van werken dichtbij het bestuur;
– Bedreven in inwonersparticaptie;
– Zelfstandig opstellen en effectief uitvoeren van communicatieplannen.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!