Omgevingsmanager(s) Alternatief Ring Utrecht

Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht zijn op zoek naar een ervaren omgevingsmanager.

In het Regeerakkoord 2021 – 2025 is een passage opgenomen over de A27:“We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet“. Om hier invulling aan te geven zijn de gemeente en de provincie een pré-verkenning gestart naar dit alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht.

Het doel van deze pré-verkenning is het ontwikkelen van een plan voor een realistisch en gedragen alternatief voor de verbreding van de A27 en het leveren van relevante informatie voor de besluitvorming over dit alternatieve plan. De provincie en de gemeente Utrecht werken in gezamenlijkheid aan het alternatief en betrekken daar de omliggende gemeenten bij. Onlangs hebben de gemeente en de provincie de Raad respectievelijk de Staten geïnformeerd over de verkenning van het Alternatief Utrecht en het vervolgproces daarvan.

Voor de uitvoering en coördinatie van het (strategisch) omgevingsmanagement zoeken we omgevingsmanager(s) voor in totaal 40 uur gemiddeld. De rol mag in duo worden ingevuld. De functie-eisen gelden voor elke kandidaat.

Plek in de organisatie
De opdracht is een gezamenlijke opdracht van zowel de provincie als de gemeente. De gemeente Utrecht fungeert hierbij als administratief opdrachtgever; de projectmanager Alternatief Ring Utrecht fungeert als feitelijk opdrachtgever.

Dit is je werk
Vanuit een centrale positie ben je verantwoordelijk voor de inrichting en invulling van het (strategisch) omgevingsmanagement, voor zowel de externe als interne (bij gemeente en provincie) stakeholders. Je handelt op issues die bij stakeholders leven, de aanpak om deze issues beheersbaar te houden en geeft actief invulling aan het oplossen van deze issues. Dit doe je in nauwe samenwerking met de rest van het kernteam waar je onderdeel van uitmaakt: de communicatieadviseurs en de adviseurs public affairs. Naast het acteren op externe issues, zorg je voor inzicht in, en acteer je op de belangen van stakeholders in het projectgebied. Je bent gewend om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren en te werken onder tijdsdruk.

Je hebt de volgende taken:

 • Je bent het intern aanspreekpunt voor de projectorganisatie inzake omgevingsmanagement
  bestaande uit de gemeente Utrecht en provincie Utrecht en diverse ondersteunende bureaus.
 • Je bent het gezicht voor het omgevingsmanagement en bent vanuit deze rol voorzitter van het
  kernteam van deze werkstroom (het Communicatie, Omgevingsmanagement en Lobby
  overleg (kortweg: COL)).
 • Als voorzitter van het COL neem je deel aan het projectmanagers overleg van het project,
  waar inhoud, communicatie, omgevingsmanagent, lobby en (voor)bereiding besluitvorming in
  samenhang besproken worden.

  Dit vragen we van je:
 • Je beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt in de afgelopen 8 jaar tenminste 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in
  strategisch omgevingsmanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving; > 5 jaar 10P
 • Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met infrastructurele Rijksprojecten/programma’s;
 • Aantoonbare ervaring met mobiliteitsprojecten in de regio Utrecht is een pré, vanwege de
  ervaring die je reeds hebt opgedaan qua netwerk.
 • Je bent goed in staat snel tot de kern door te dringen en de hoofdlijnen vast te houden. Je
  verliest je niet in details;
 • Je hebt sterke procesmatige en analytische vaardigheden;
 • Je weet wanneer je in actie moet komen en wanneer je andere organisaties in hun kracht
  moet laten;
 • Je deelt jouw kennis (pro)actief met andere medewerkers van het project en stuurt op
  consistentie op het geheel en eenvoud naar buiten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het dynamische politiek-bestuurlijke speelveld bij ruimtelijke
  ontwikkelingen en kan hierop anticiperen; Je hebt affiniteit met de onderwerpen ruimte,
  wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid;
 • Je hebt ervaring met complexe samenwerkingsprogramma’s met meerdere opdrachtgevers
  en de dynamiek die hierbij komt kijken.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!