Omgevingsmanager Universiteitskwartier Huisvestingsontwikkeling UvA

Als Omgevingsmanager Universiteitskwartier ben je een belangrijke schakel tussen de omgeving en de programma- en projectteams en aannemers die werken aan deze bijzondere en complexe gebiedsontwikkeling in hartje Amsterdam.

Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 42.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid.

In een multidisciplinair team werk je mee aan complexe gebiedsontwikkeling, renovatie van historische panden en nieuwbouw in Amsterdam. De afdeling Huisvestingsontwikkeling creëert samen met gebruikers en beheerders inspirerende werkomgevingen voor onderwijs, onderzoek en samenwerkingsverbanden van wetenschap en bedrijfsleven. Samen met de academische gemeenschap, de gemeente Amsterdam, bewoners en ondernemers werkt Huisvestingsontwikkeling aan vernieuwing en verduurzaming van de UvA-campussen en aan ontwikkeling van huisvesting voor studenten. Huisvestingsontwikkeling is actief in netwerken van stad, wetenschap en samenleving en werkt samen met bestuurders, architecten, stedenbouwkundigen, woningbouwcorporaties, inwoners en ondernemers.

Normaliter werkt het team vanuit het pand aan het Spui in hartje Amsterdam, waar je makkelijk op de fiets of met het OV komt.

Waar kom je te werken? 
In het multidisciplinaire team van Huisvestingsontwikkeling werk je mee aan complexe gebieds-ontwikkeling, renovatie en nieuwbouw op de campussen  van de Universiteit van Amsterdam. De afdeling Huisvestingsontwikkeling creëert samen met gebruikers en beheerders inspirerende werkomgevingen voor onderwijs, onderzoek en samenwerkingsverbanden van wetenschap en bedrijfsleven.   

Jij komt te werken voor het Universiteitskwartier, een van de vier campussen van de UvA. Het huisvestingsbeleid van de UvA is gericht op de clustering van wetenschappelijke disciplines in drie campussen. Zo is het Amsterdam Science Park de thuisbasis voor de béta-wetenschappen en het Universiteitskwartier voor de Geesteswetenschappen. En Roeterseiland is een open stadscampus voor social sciences die volop in beweging en ontwikkeling is. De vierde campus is ingericht rondom zorg. Elke UvA-campus heeft een eigen signatuur. Samen vormen deze campussen het kloppend hart van onderzoek, onderwijs en valorisatie aan de UvA. Nieuwsgierig naar meer? Lees verder op www.campus.uva.nl.

​Vanuit het team Communicatie van de afdeling Huisvestingsontwikkeling ondersteun en adviseer je programma- en projectmanagers van het Universiteitskwartier over communicatie, participatie en omgevingsmanagement als onderdeel van verschillende bouw-, huisvestings- en gebiedsontwikkelingsprogramma’s en -projecten. Het communicatieteam bestaat naast omgevingsmanagers uit een communicatiemedewerker, een content creator, communicatieadviseurs en een community manager. 

Wat ga je doen?
Als Omgevingsmanager Universiteitskwartier ben je een belangrijke schakel tussen de omgeving en de programma- en projectteams en aannemers die werken aan deze bijzondere en complexe gebiedsontwikkeling in hartje Amsterdam. De omgeving: dat zijn de huidige en toekomstige gebruikers van het Universiteitskwartier, omwonenden, ondernemers, woningcorporaties, hoteleigenaren, winkeliers, culturele instellingen en (andere) vastgoedeigenaren. Je brengt eisen en wensen van alle intern en externe betrokkenen in beeld, zodat deze een plaats krijgen en afgewogen kunnen worden in de programma’s en projecten. Als eerste aanspreekpunt draag je bij aan de een goede relatie van de UvA met haar omgeving, waaronder relevante afdelingen van de gemeente Amsterdam.

Je werkt nauw samen met de andere communicatiecollega’s. Vanuit het team Communicatie stem je je werk inhoudelijk af met de programmanager van desbetreffende campus. Verder werk je samen met de projectmanagers en andere collega’s van Huisvestingsontwikkeling.

Een greep uit de werkzaamheden:

  • verzamelen en signaleren van de belangen, eisen en wensen van de stakeholders en zorgen dat deze worden ingebracht en afgewogen in het programma of project;
  • maken van stakeholdersanalyses als input voor participatiestrategieën en -plannen die je opstelt met de communicatieadviseur. Je zorgt met het team Communicatie voor de uitvoering van deze plannen;
  • toezien op de naleving van de afspraken uit de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)-plannen van de verschillende aannemers met als doel het soepel en volgens planning laten verlopen van het bouwproces en het minimaliseren van overlast;
  • tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beheersen van issues en risico’s die uit de omgeving bij de organisatie binnenkomen;
  • fungeren als aanspreekpunt voor alle interne en externe belanghebbenden bij de projecten in uitvoering;
  • met het team Communicatie zorgen voor een effectieve informatie-uitwisseling tussen projectorganisatie, UvA en omgeving. Je levert hiervoor input voor nieuwsbrieven, buurtberichten, campuswebsite en andere communicatiemiddelen van Huisvestingsontwikkeling;
  • input leveren aan de bestuurlijke voortgangsrapportages aan het College van Bestuur van de UvA.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!