Omgevingsmanager U Ned

De regio Utrecht is één van de meest aantrekkelijke, economisch sterke en dynamische gebieden van Nederland. De vraag naar woningen is groot, de arbeidsmarkt groeit en de druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid neemt toe. In het programma U Ned werken o.a. het Rijk, provincie, regio Utrecht en Amersfoort en gemeente Utrecht en Amersfoort samen aan maatregelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo maken we gezonde groei van de regio bereikbaar. Zie voor een nadere toelichting het ontwikkelperspectief Utrecht Nabij en de website van U Ned. 
 
Plek in de organisatie  
De opdracht is een gezamenlijke opdracht van zowel het Rijk, de provincies als de gemeenten die bij het programma U Ned betrokken zijn. De gemeente Utrecht fungeert hierbij als administratief opdrachtgever; de programmadirecteur U Ned als feitelijk opdrachtgever. 
 
Taak van het onderdeel  
We zoeken een Omgevingsmanager bij U Ned en haar programmalijn MIRT-onderzoek A12-zone. Deze functie bestaat enerzijds uit algemene coördinatie van omgevingsmanagement en communicatie rond het gehele U Ned programma, anderzijds uit coördinatie rond specifiek voor de programmalijn MIRT-onderzoek A12-zone. Voor de U Ned brede communicatie en participatie werk je de bestaande omgevingsstrategie verder uit. Samen met de projectleiders doe je dit ook voor de verschillende programmalijnen. Denk hierbij aan het verdiepende mobiliteitsonderzoek over de Merwedelijn (MIRT-verkenning); hoe kunnen we en willen we in dit gebied een leefbaar woongebied maken en tegelijkertijd de toenemende drukte op de snelwegen te lijf gaan?   

Vanuit de inhoud speel je in op de communicatie en participatie per programmalijn of voor U Ned als geheel. Je doet dit samen met een klein team: jijzelf als omgevingsmanager die de strategie neerzet en de samenhang tussen het programma en de (bestuurlijke) omgeving bewaakt; een strategisch communicatieadviseur die de opzet en uitvoering van diverse communicatie uitingen organiseert; en een hands-on communicatiemedewerker die zorgt voor de producten en teksten. In overleg zijn werkzaamheden onderling te verdelen. 

Voor het MIRT Onderzoek A12-zone sta je samen met een team aan de start van het onderzoek: je bepaalt de strategie voor dit onderzoek op het gebied van participatie en communicatie en bouwt aan een team om samen die doelen te gaan halen.
 
Inhoud  
U Ned brede communicatie en participatie. Je werkt de bestaande omgevingsstrategie voor U Ned verder uit. Samen met de projectleiders doe je dit ook voor de verschillende programmalijnen van U Ned. Zo starten er een onderzoek naar onder andere de toekomst van polder Rijnenburg: jij adviseert en denkt mee hoe daar alle partijen goed bij te betrekken. Daarnaast manage je de raakvlakken met andere ruimtelijke trajecten in de regio en ben je (mede)ambassadeur van het programma. Je draagt daarmee het doel en belang van het programma uit tijdens gesprekken met omgevingspartijen. 
 
Het MIRT-onderzoek A12-zone staat nog helemaal aan de start. Het doel van het MIRT-onderzoek is om de condities die randvoorwaardelijk zijn voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de A12-zone en Rijnenburg in samenhang met de bereikbaarheidsopgave integraal te onderzoeken en om de bestuurlijke besluitvorming hierop voor te bereiden. Aan jou de taak om samen met het team te bekijken hoe de omgevingspartijen in dit proces betrokken kunnen worden. Denk aan het verkennen van de scope en de onderzoeksvragen en het opzetten van de werkgroep Omgeving & Communicatie. Jij zet daarbij de strategie uit voor het betrekken van de omgeving en organiseert de participatie en communicatie met een breder team.  

 Je taken zijn:
 

 • Je organiseert participatie van het programma U Ned denk daarbij aan het organiseren van belangengroep bijeenkomsten (U Ned werkbijeenkomst), een studiereis met betrokken directeuren, en het bouwen aan een netwerk tussen de verschillende deelonderzoeken (hart voor U Ned bijeenkomsten);  
 • Met het communicatieteam zorg je ervoor dat er nieuwsbrieven zijn, dat persberichten worden voorbereid en de onderlinge afstemming op het gebied van communicatie en participatie tussen partijen lopen (communicatie werkgroep); 
 • Je gaat in gesprek met belangrijke stakeholders over U Ned en het MIRT Onderzoek A12-zone of andere deelonderzoeken; 
 • Je neemt deel aan het coördinatieteam van U Ned en denkt mee over de producten en processen die hier lopen om besluitvorming mogelijk te maken, je adviseert welke belangengroepen of partijen moeten hier nog gehoord worden, en denkt strategisch mee over de koers van het programma en het deelonderzoek MIRT Onderzoek A12; 
 • Door gesprekken te voeren en te luisteren (zowel intern als met externe partijen) inventariseer je wensen, standpunten en belangen en probeer je waar mogelijk creatieve oplossingen in te brengen; gericht op het bereiken van consensus en voortgang;  
 • Je coördineert het op een uniforme wijze betrekken van bestuurders zoals, raads- en statenleden; 
 • Je bent trekker van de werkgroep Omgeving & Communicatie van het MIRT-onderzoek A12-zone; 
 • Je neemt deel aan diverse overleggen, waaronder het strategieteamoverleg en coördinatieteam, en het kernteam van het MIRT-onderzoek A12-zone. Daar denk je op strategisch niveau over de wijze waarop we omgevingspartijen betrekken; 
 • Je zit de werkgroep communicatie en participatie voor en zorgt dat alle partijen goed betrokken worden in de opzet en strategie.  

 
Dit breng je mee 

 • Minimaal hbo werk- en denkniveau; 
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving; 
 • Communicatieachtergrond of -werkervaring: vb. met stakeholdermanagement, participatie, omgevingsvisie; 
 • Ervaring in fysieke domein en/of met MIRT trajecten is een pré. 

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!