Omgevingsmanager Staatsbosbeheer Limburg

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. Ze beheert ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekt mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland is ze nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur.

De plangebieden liggen in de omgeving van/of grenzen aan Natura 2000-gebied Geuldal.
Het Geuldal is een omvangrijk gebied in zuidoost Limburg. Vooral gekenmerkt door de grote
hoogteverschillen binnen het gebied waardoor het rijk is aan gradiënten. In het dal bevinden
zich betrekkelijk voedselrijke en natte tot vochtige gronden bestaande uit onder andere
hooilanden en diverse bosgemeenschappen. Ter plaatse van de hoger gelegen delen zijn
verschillende type hellingen aanwezig. Het bovenste deel is voedsel- en kalkarm het onderste
deel voedsel- en kalkrijker. Op bepaalde percelen komt plaatselijk kalksteen aan de
oppervlakte. ‘De graslanden en bossen die hier voorkomen bezitten orchideeënrijke
hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale graslanden en begroeiingen op rotsranden.
Alle percelen zijn (recent) uit de agrarische productie gehaald. De percelen waren deels in
gebruik als akker en in de huidige situatie betreft het graslandpercelen.
Het deelproject waarbinnen deze uitvraag wordt gedaan is één van de projecten die uitgevoerd
worden onder de overkoepelende Pilot Versterking Natuurnetwerk. Dit is een landelijke pilot
waarbij Staatsbosbeheer in diverse gebieden extra maatregelen treft om meer natuur- en
natuurkwaliteit te realiseren.

Dit deelproject Geuldal wordt uitgevoerd op diverse percelen (in totaal ca 25 ha.) verspreid
gelegen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap omgeving Wolfhaag – Raren. Ter plaatse van de
percelen zijn werkzaamheden voorzien die impact hebben op de omgeving. Om dit in goede
banen te leiden willen we vanaf de planvorming- en uitvoeringsvoorbereidingsfase een
omgevingsproces optuigen waarbij één persoon / omgevingsmanager de communicatie met de
betreffende stakeholders heeft. Dit ter voorbereiding van de uitvoering die medio / zomer 2024
is voorzien. Het betreft dus vooral omgevingscommunicatie en geen
vergunningenmanagement.

Verantwoordelijkheden

 • Je organiseert het omgevingsmanagement in de planvormings- en planvoorbereidingsfase
  van dit deelproject. Je begeleid de aannemer bij de voornbereiding van de communicatie activiteiten gedurende de uitvoeringsfase.
 • De aannemer wordt naar verwachting verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsmanagement in de uitvoeringsfase. Goede overdracht en aanhaking bij eerdere projectfasen is jou verantwoordelijkheid.


Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk en denkniveau
 • Je hebt feeling met de regionale cultuur en gebruiken en beschikt over gebiedskennis
  (kennis van/ervaring met gebieden met vergelijkbare specifieke hydrologische,
  ecologische en landbouwkundige kenmerken)

Competenties

 • Je communiceert open en transparant en beheerst de Nederlandse taal goed, in woord en
  geschrift.
 • Je bent bekend met het Zuid-Limburgse dialect en kunt het in ieder geval goed verstaan,
  bij voorkeur ook zelf spreken.
 • Je bent proactief, verbindend, ondernemend en resultaatgericht en weet anderen daar
  ook in te stimuleren.
 • Je weet partijen en mensen te verbinden in het bereiken van de projectdoelstellingen.
  Affiniteit met omgaan met pers/media.
 • Je bent gewend om in teamverband te werken maar kunt ook goed zelfstandig je werk
  organiseren.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!