Omgevingsmanager Staatsbosbeheer Limburg

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. Ze beheert ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekt mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland is ze nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur.

De plangebieden liggen in de omgeving van/of grenzen aan Natura 2000-gebied Geuldal.
Het Geuldal is een omvangrijk gebied in zuidoost Limburg. Vooral gekenmerkt door de grote
hoogteverschillen binnen het gebied waardoor het rijk is aan gradiënten. In het dal bevinden
zich betrekkelijk voedselrijke en natte tot vochtige gronden bestaande uit onder andere
hooilanden en diverse bosgemeenschappen. Ter plaatse van de hoger gelegen delen zijn
verschillende type hellingen aanwezig. Het bovenste deel is voedsel- en kalkarm het onderste
deel voedsel- en kalkrijker. Op bepaalde percelen komt plaatselijk kalksteen aan de
oppervlakte. ‘De graslanden en bossen die hier voorkomen bezitten orchideeënrijke
hellingbossen, kalkgraslanden, heischrale graslanden en begroeiingen op rotsranden.
Alle percelen zijn (recent) uit de agrarische productie gehaald. De percelen waren deels in
gebruik als akker en in de huidige situatie betreft het graslandpercelen.
Het deelproject waarbinnen deze uitvraag wordt gedaan is één van de projecten die uitgevoerd
worden onder de overkoepelende Pilot Versterking Natuurnetwerk. Dit is een landelijke pilot
waarbij Staatsbosbeheer in diverse gebieden extra maatregelen treft om meer natuur- en
natuurkwaliteit te realiseren.

Dit deelproject Geuldal wordt uitgevoerd op diverse percelen (in totaal ca 25 ha.) verspreid
gelegen in het Zuid-Limburgse heuvellandschap omgeving Wolfhaag – Raren. Ter plaatse van de
percelen zijn werkzaamheden voorzien die impact hebben op de omgeving. Om dit in goede
banen te leiden willen we vanaf de planvorming- en uitvoeringsvoorbereidingsfase een
omgevingsproces optuigen waarbij één persoon / omgevingsmanager de communicatie met de
betreffende stakeholders heeft. Dit ter voorbereiding van de uitvoering die medio / zomer 2024
is voorzien. Het betreft dus vooral omgevingscommunicatie en geen
vergunningenmanagement.

Verantwoordelijkheden

 • Je organiseert het omgevingsmanagement in de planvormings- en planvoorbereidingsfase
  van dit deelproject. Je begeleid de aannemer bij de voornbereiding van de communicatie activiteiten gedurende de uitvoeringsfase.
 • De aannemer wordt naar verwachting verantwoordelijk voor de uitvoering van het omgevingsmanagement in de uitvoeringsfase. Goede overdracht en aanhaking bij eerdere projectfasen is jou verantwoordelijkheid.


Functie-eisen

 • Minimaal HBO werk en denkniveau
 • Je hebt feeling met de regionale cultuur en gebruiken en beschikt over gebiedskennis
  (kennis van/ervaring met gebieden met vergelijkbare specifieke hydrologische,
  ecologische en landbouwkundige kenmerken)

Competenties

 • Je communiceert open en transparant en beheerst de Nederlandse taal goed, in woord en
  geschrift.
 • Je bent bekend met het Zuid-Limburgse dialect en kunt het in ieder geval goed verstaan,
  bij voorkeur ook zelf spreken.
 • Je bent proactief, verbindend, ondernemend en resultaatgericht en weet anderen daar
  ook in te stimuleren.
 • Je weet partijen en mensen te verbinden in het bereiken van de projectdoelstellingen.
  Affiniteit met omgaan met pers/media.
 • Je bent gewend om in teamverband te werken maar kunt ook goed zelfstandig je werk
  organiseren.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.