Omgevingsmanager ROM

We zijn met steeds meer mensen in ons kleine land. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar steeds verder op. Een goede omgevingsdienst is daarom onmisbaar voor elke gemeente. ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie met een breed aanbod aan producten en diensten. Met elkaar zorgen zij voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Als Omgevingsmanager ROM werk je bij de afdeling Beleid & Vergunningen binnen het cluster Duurzaamheid, ROM en Beleid.

Als ROM adviseur stel je voor gemeenten milieu-adviezen op ten behoeve van ruimtelijke planprocessen en schuif je als adviseur aan bij de omgevingstafel en/of intaketafel. Je verricht de ROM-taken zelfstandig voor verschillende gemeenten in ons werkgebied. Je hebt een brede kennis van milieu en ruimtelijke ordening, ruimtelijke planprocedures van bestemmingsplannen, Wabo en kennis van de Omgevingswet. Je bent goed in staat om de klantvraag helder te krijgen en zo te komen tot een advies op maat.

Je coördineert de toetsing van de ruimtelijke plannen aan de milieuwet en regelgeving en aan het beleid op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling. Jij bent degene die de contacten met de gemeente onderhoudt en aan overleggen deelneemt. In overleg met de verschillende vakspecialisten kom je tot een integraal advies. Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en goede mondelinge communicatie. Daarnaast heb je ervaring met projectmanagement. Naast jouw ROM-taken kun je eventueel ook worden ingezet op het brede taakveld van (milieu)beleid

Over welke competenties beschik jij?

  • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • Klantgericht
  • Resultaatgericht
  • Omgevingsbewust
  • Projectmanagement (plannen, organiseren en voortgang controle)

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.