Omgevingsmanager reconstructie N303 Voorthuizen-Putten

We zijn op zoek naar een omgevingsmanager die het omgevingsmanagement verzorgt voor het project ‘Reconstructie N303 Voorthuizen-Putten’.

Elke dag werkt Provincie Gelderland in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden. Met de ontwikkelingen, vraagstukken en opgaven op het terrein van o.a. landbouw, natuur, water, klimaat, mobiliteit, woningbouw, droogte en stikstof ligt er voor de provincie een grote opgave in het ruimtelijke domein.

De afdeling Gebiedsontwikkeling en Uitvoering (GU) is onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwbouw- en reconstructieprojecten op het gebied van wegeninfrastructuur. Daarnaast voert de afdeling steeds meer gebiedsontwikkelingsprojecten uit. De afdeling bestaat uit 8 teams: Projectmanagement, Ontwerp, Realisatie, Aanbesteding en Concessiemanagement, Project- en Procesbeheersing, Grond, Omgeving en Aanpak Piekbelasters. In totaal telt de afdeling ruim 200 medewerkers. Een deel van de werkzaamheden wordt door uitbesteding uitgevoerd.

Na een intensief participatietraject met de omgeving ligt er nu een oplossing (voorkeursvariant). Deze gaat uit van:

 1. Verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur;
 2. Aanleg van een vrijliggend fietspad;
 3. Een duurzaam veilige inrichting van de weg en de omgeving.
 4. compensatiestrategie voor landschap, natuur en cultuurhistorie (LNC).

We zijn nu in de fase aanbeland dat we de planologische procedure en de daarbij behorende besluitvorming voorbereiden. We streven ernaar in het najaar van 2024 de voorkeursvariant en de bijbehorende planologische procedure (projectbesluit) aan Gedeputeerde Staten aan te bieden. Daarna kunnen we verder met de planvoorbereidings- en uitvoeringsfase.

Het project heeft een eigen projectorganisatie en procesaanpak. De omgevingsmanager maakt deel uit van de projectorganisatie. Meer informatie over het project is te vinden op de website, zie N303 (gelderland.nl).

Verantwoordelijkheden
De taken en verantwoordelijkheden van de omgevingsmanager reconstructie N303 Voorthuizen-Putten bestaan onder andere uit:

 • Als omgevingsmanager ben je de ‘smeerolie’ tussen project en omgeving en ben je het aanspreekpunt. Je bent daarbij in staat om tussen de partijen in te werken (politiek, projectteam, omgeving (o.a. Klankbordgroep));
 • Je maakt deel uit van de projectorganisatie onder leiding van een projectmanager en werkt daarbij nauw samen met de overige projectleden;
 • Je neemt actief deel aan kernteam-, project- stuurgroep- en klankbordgroep-overleggen;
 • Je borgt dat de kaders vanuit het project-/procesplan strategisch omgevingsmanagement en het participatiebeleid van de provincie worden uitgevoerd en nageleefd;
 • Jij richt je op de interactie tussen het project en de omgevingspartijen, je kweekt daarbij wederzijds begrip en vertrouwen en je bevordert een effectieve samenwerking met de stakeholders;
 • Je agendeert proactief onderwerpen vanuit de omgeving in de projecten, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, scope, voortgang van of beeldvorming over de projecten;
 • Stakeholdermanagement, communicatie en participatie, opstellen van bestuurlijke adviezen en de voorbereiding van besluitvorming zijn belangrijke onderdelen van de functie.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-heden) in de functie van omgevingsmanager of in een vergelijkbare functie.
 • Ervaring (opgedaan in de periode 2010 – heden) als omgevingsmanager (of in een vergelijkbare functie) met complexe gebiedsontwikkelingen, waarbij verschillende partijen/belangengroepen betrokken zijn (zoals maatschappelijke organisaties, burgers, bedrijven), bij of voor een overheidsorganisatie.
 • Aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige projecten

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!