omgevingsmanager

Omgevingsmanager Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft een doel voor ogen: ervoor zorgen dat het in Flevoland fijn werken, wonen, reizen en recreëren is. Meer dan 100 medewerkers houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Expertiseteam Projectbureau Infra) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, verkeerslichten, openbare verlichting, bruggen en sluizen (Expertiseteam Beheer en Onderhoud Infra). De opdracht zal plaatsvinden voor het Expertiseteam Projectbureau Infra.

De Regioprojecten
De Regioprojecten zijn onderdeel van de provinciale programma’s Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI) van de provincie Flevoland. Deze documenten vormen tezamen een jaarlijks terugkerend meerjarig uitvoeringsprogramma, waarin – onder meer – de projecten staan beschreven die het Expertiseteam Projectbureau Infra in uitvoering heeft of op termijn in uitvoering zal nemen. Voor inzage in de Regio-projecten wordt verwezen naar Verkeer en vervoer – Provincie Flevoland

De opdracht
Wij zoeken een omgevingsmanager die in staat is het omgevingsmanagement voor de provinciale infrastructurele regioprojecten te verzorgen. Regioprojecten zijn projecten met een gemiddelde doorlooptijd van 2 jaar en met een uitvoeringsperiode die vaak tussen de 4 weken en 4 maanden ligt. Op enig moment zijn er zo’n 30 regioprojecten “actief”, zijnde in voorbereiding, uitvoering of afronding.

De nadruk van de functie ligt op het stakeholdermanagement. De stakeholders zijn zowel intern – van het eigen expertiseteam alsook andere expertiseteams – als extern. Bij externe stakeholders gaat het om andere (semi-)publieke organisaties, maar ook bewoners, bedrijven, (belangen)verenigingen en de politiek. Hierbij is het van belang dat de omgevingsmanager goede communicatieve vaardigheden heeft, om relaties met deze partijen op te bouwen en te onderhouden.

Daarnaast heeft de omgevingsmanager voor de regioprojecten de trekkersrol in het proces rondom “klanteisen”: het ophalen van klanteisen, afstemming zoeken met het (technisch) projectteam en het opstellen van de klanteisenspecificatie (KES).

In samenspraak met de projectleider wordt bepaald of de omgevingsmanager werkzaamheden rondom vergunningen en kabels en leidingen zal verzorgen. Ervaring hiermee is daarom een  pré. 

De regioprojecten worden uitgevoerd volgens de geldende processen in ons kwaliteitsmanagementsysteem. De omgevingsmanager werkt daarnaast nauw samen met en levert input aan de communicatieadviseur voor de communicatie rondom de regioprojecten. Ook dient de omgevingsmanager gevoel te hebben voor de politieke omgeving waarin wordt gewerkt: hij/zij kan hierin de kansen en risico’s herkennen. Ervaring met projecten in het civiele domein is een pré.

In deze rol zul je samenwerken met de andere omgevingsmanagers om gezamenlijk het omgevingsmanagement binnen de regio’s door te ontwikkelen. Binnen de regioprojecten is de functie van omgevingsmanager relatief nieuw. Voor de overige twee regio’s zijn sinds kort twee junior omgevingsmanagers vast in dienst. Van de omgevingsmanager wordt verwacht dat hij/zij voldoende kennis en ervaring heeft om voor hen als sparringspartner te fungeren. Er wordt tevens verwacht van de omgevingsmanager dat hij/zij samen met de junior omgevingsmanagers het omgevingsmanagement van de regioprojecten verder op- en uitbouwt.

Jouw profiel

 • Een afgeronde bachelor opleiding op minimaal hbo-niveau
 • Aanwezigheid in ieder geval op dinsdag, woensdag en donderdag, overige beschikbaarheid/uren zijn in overleg. Werktijden kunnen mogelijk variëren
 • Beschikbaar per 1 mei 2024 voor 32 – 36 uren per week gedurende de looptijd van de opdracht
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met stakeholdermanagement bij een (semi-) publieke organisatie, specifiek ervaring met bewoners, (vaar)weggebruikers en bedrijven
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het coachen van omgevingsmanagers
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar in het omgevingsmanagement binnen regionale infrastructurele projecten
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaren met conditionering (vergunningen, kabels & leidingen) binnen regionale infrastructurele projecten

Competenties

 • Klantgericht
 • Communicatieve vaardigheden
 • Proactief
 • Teamspeler
 • Gestructureerd
 • Nauwgezet

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!