Omgevingsmanager Openbaar Vervoer projecten

Ben jij de omgevingsmanager die de uitdaging aangaat om het Openbaar Vervoer in de dynamische ruimtelijke omgeving te borgen en te werken aan de duurzame infrastructuur van de toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Omdat openbaar vervoer een goed alternatief kan zijn voor de auto, zorgt de provincie Utrecht voor een regionaal openbaar vervoersysteem dat betaalbaar, toegankelijk en duurzaam is.

Opdracht
Als omgevingsmanager ga je werken aan voorbereidingen en realisatie van Openbaar Vervoerprojecten. Daarvoor werk je in de daarvoor ingestelde projectteams. Deze teams bestaan uit een projectleider, contractmanager, omgevingsmanager en enkele specialisten. Daarbij wordt in voorkomende gevallen het zogenaamde IPM-model gevolgd. Er wordt gestuurd op geld, tijd, kwaliteit en draagvlak in de projectomgeving. De omgevingsmanager heeft als hoofdtaak het borgen van de openbaar vervoerbelangen in de dynamische ruimtelijke omgeving met een zo groot mogelijk draagvlak bij de betrokken omgeving. Hiermee leveren wij een bijdrage aan een gezonde, aantrekkelijke en schone leefomgeving. Voorbeelden van projecten op het gebied van openbaar vervoer en tram binnen team Trambedrijf Projectmanagement (TPM) zijn:

 • Utrecht Centraal Station. Een dynamische omgeving, hier zijn veel partijen actief en er spelen veel ontwikkelingen. Jouw rol is om de belangen van Provincie Utrecht te vertegenwoordigen bij stakeholders en informatie op te halen om de verschillende projecten en plannen op elkaar af te stemmen.
 • Knooppunt Breukelen (herinrichting stationsgebied, realisatie P&R, invoeren betaald parkeren (om de overstap op OV te faciliteren))
 • In 2025 start de nieuwe OV-concessie. Dat betekent dat er mogelijk nieuwe vervoersmaatschappijen de concessie krijgen om het busvervoer in de provincie te verzorgen. Ter voorbereiding hierop is Provincie Utrecht verantwoordelijk voor het realiseren van de benodigde infrastructuur. Denk hierbij aan de aanleg/ aanpassing van busstallocaties (busremise) met laadpleinen voor elektrische bussen en de aanleg van chauffeursvoorzieningen (Utrecht CS en Science Park)

Je dagelijkse werk bestaat uit
Zowel intern met projectleiders en ontwerpers als extern met gemeenten, openbaar vervoer bedrijven en omwonenden werk je samen aan de voorbereiding en realisatie van Openbaar Vervoer projecten. Je maakt een stakeholderanalyse en je bouwt duurzame netwerken op met stakeholders en zet technieken als strategisch omgevingsmanagement in om het Provincie-belang te borgen. Naast omwonenden gaat het daarbij om betrokken gemeenten en andere instanties. Onderwerpen die spelen, agendeer je proactief binnen het projectteam.  Je pakt daarbij het eigenaarschap voor het stakeholdermanagement van een project van begin tot eind. Samen met de leden van de projectteams bespreek je welke wensen meegenomen kunnen worden in het ontwerp om het project nog beter te maken. Het doel is om uiteindelijk met gepaste trots een project op te leveren dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de omgeving en kan rekenen op een breed draagvlak.

Je hebt oog voor belangen, issues en gevoeligheden die spelen en borgt deze in het project. Je houdt de regionale/lokale ontwikkelingen die relevant zijn voor het project bij en brengt het belang van de Provincie en het Openbaar Vervoer naar voren. Daarnaast kijk je naar sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de lange termijn. Je zorgt voor de RO-procedures inclusief de vergunningen en conditionering. Als verbindende omgevingsmanager voel jij je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijk gevoelige omgeving!

Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Vertalen van complexe vraagstukken naar een adequate strategie en aanpak om in- en extern draagvlak en steun te krijgen.
 • Deelnemen in in- en externe projectgroepen (met daarin o.a. gemeenten en andere overheden)
 • Opstellen van een stakeholderanalyse en een communicatieplan
 • Faciliteren van de maatschappelijke participatie en besluitvorming
 • Afstemmen van belangen, intenties en gevoeligheden met de omgeving
 • In beeld brengen van de eisen en wensen uit de omgeving en hoe daaraan invulling wordt gegeven in het project
 • Inschatten of zich kansen of risico’s voordoen voor het project.
 • Beantwoording van de inbreng uit de omgeving en media (vragen, klachten e.d.) en vragen van het bestuur,  in samenspraak met de projectleider en de communicatieadviseur
 • Gespreksvoering ten behoeve van de verwerving van de benodigde gronden.

Deze werkzaamheden voer je in teamverband uit, maar ook zelfstandig. Naast de werkzaamheden in de projecten werk je ook samen met andere omgevingsmanagers om kennis te delen en het projectmatig werken te versterken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 8 jaar in omgevingsmanagement;
3. Aantoonbare werkervaring met projectmatig werken.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!