Omgevingsmanager MIRT verkenning Knooppunt Laan van NOI

Voor de aansturing van de MIRT verkenning knooppunt Laan van NOI is een omgevingsmanager nodig. De omgevingsmanager heeft in de verkenningsfase een strategische functie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de belangen van de stakeholders en het zoeken van afstemming met de partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Ook zal de omgevingsmanager het participatietraject vormgeven met de bewoners en bedrijven om de verschillende belangen in kaart te brengen.

November 2022 is de startbeslissing genomen voor de MIRT-Verkenning Oude Lijn. Het doel van deze MIRT-Verkenning is te komen tot integrale afspraken over een schaalsprong in het metropolitaan OV langs de Oude Lijn in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave in deze regio. Hierbij is een aantal deelopgaven onderkend:

  • De frequentieverhoging naar 8 tot 12 citysprinters per uur tussen Leiden en Dordrecht waarvoor viersporigheid tussen Delft Campus en Schiedam benodigd is (rest van de spoorlijn liggen al 4 sporen)
  • Toevoeging van vier nieuwe stations (Rijswijk-Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark)
  • De ombouw van vijf bestaande stations naar volwaardige ov-knooppunten (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum, Rotterdam Stadionpark en Dordrecht).


Deze MIRT-Verkenning wordt uitgevoerd in gezamenlijk opdrachtgeverschap door Leiden, Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, MRDH, PZH, IenW en BZK.

Een MIRT-verkenning bestaat uit vier fasen: de startfase, analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase. De MIRT-verkenning I&KOL bevindt zich momenteel in de analysefase. In de analysefase worden mogelijke alternatieven uitgewerkt en beoordeeld op onder andere doelbereik, kosten en uitvoerbaarheid. Dit resulteert in een aantal kansrijke alternatieven die worden opgenomen in een Nota Kansrijke Oplossingen (NKO) die in de fases daarna worden beoordeeld en over wordt besloten. Voor het kunnen opstellen van de NKO  is deskundige dienstverlening nodig van advies- en ingenieursbureaus. Het doel van de verkenningsfase is om te komen tot een voorkeursbeslissing.

Tussen de opdrachtgevers van de  MIRT verkenning is afgesproken dat voor de verkenning van de knooppunten, per knooppunt één partij wordt aangewezen, die voor dat knooppunt zal optreden als de aanbestedende dienst. Voor knooppunt Laan van NOI, is dat de gemeente Den Haag.

Doelstellingen
De doelstelling van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst voor de inhuur van een omgevingsmanager voor de duur van de MIRT verkenning voor de analysefase, beoordelingsfase en besluitvormingsfase.

Huidige situatie
De gemeente Den Haag is een van de zeven partners van het project Knooppunt Laan van NOI. Dit project maakt onderdeel uit van de MIRT verkenning Oude Lijn. De zeven partners voor Knooppunt Laan van NOI zijn gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, HTM, RET, MRDH, NS Vastgoed en ProRail. Voor het aansturen van de MIRT verkenning voor knooppunt Laan van NOI is er op dit moment een interim projectmanager voor de aansturing van de werkzaamheden.  Voor de inhoudelijke uitwerking zijn verschillende werkgroepen in het leven geroepen waarin de de zeven partners zijn vertegenwoordigd. De werkgroepen zullen daarbij worden ondersteund door een extern adviesbureau (of combinatie van adviesbureaus) dat via een separate aanbesteding zal worden gecontracteerd. Op dit moment is er nog geen strategisch omgevingsmanager aangesteld. 

Gewenste situatie
Het is gewenst dat er zo snel mogelijk een omgevingsmanager start.  De omgevingsmanager heeft een cruciale rol richting de stakeholders van het project. Hij/zij is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van alle belangen van de stakeholders. Dat doet hij/zij door het organiseren van het participatietraject. Het ministerie van I en W staat aan de lat voor de kaders van de overkoepelende participatie en communicatie van de MIRT verkenning. Het projectteam Laan van NOI staat aan de lat voor de participatie en communicatie van het deelproject Laan van NOI. Wat betreft het informeren van de OV-reizigers ligt er ook een belangrijke rol bij de betrokken vervoerbedrijven zoals HTM, RET, NS en ProRail. In het participatieplan moet dit worden uitgewerkt. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het opstellen van het participatieplan en het uitvoeren daarvan. De omgevingsmanager heeft een onafhankelijke rol en staat boven de partijen in het project.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Ervaren, omgevingsgericht, met een lach

Johan is een zeer ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is uiterst sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met de meest uiteenlopende belangen te bewegen om begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach….

Johan Simon

Strategisch omgevingsmanager

Positief, gedreven, gestructureerd

Franke Smidstra is een positief gedreven omgevingsmanager die gemakkelijk mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Zo is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project. Door zijn proactieve open houding is Franke een gewaardeerd gesprekpartner op verschillende niveaus. Met zijn gestructureerde en communicatieve aanpak voert hij zijn projecten met succes en tot tevredenheid van (politieke) omgeving en klanten uit. Gesprekken voeren (ook slecht nieuws) met verschillende stakeholders is iets wat Franke altijd met overtuiging doet. Franke is oprecht op zoek naar de persoon achter het gesprek. Zo creëert Franke een veilige omgeving om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren….

Franke Smidstra

Omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.