omgevingsmanagement

Omgevingsmanager laadinfra Amsterdam

Let op: Deze opdracht wordt ingevuld op basis van detachering. Je kunt alleen voor deze opdracht in aanmerking komen als je (tijdelijk) in dienst van Bureau voor omgevingsmanagement komt.

De gemeente Amsterdam wil schone en gezonde lucht voor bewoners en bezoekers van de stad en voert naast de bestaande milieuzones nieuwe uitstootvrije zones in, bevordert uitstootvrij rijden en legt een efficiënt oplaadnetwerk aan. In verband met de grote integrale opgave om voor alle modaliteiten in de stad laadinfrastructuur te gaan realiseren in samenwerking met de interne gemeentelijke organisatie en vele externe stakeholders (te denken aan de partijen binnen de Nationale Agenda Laadinfra en de Amsterdamse bedrijven) elk met een eigen specifieke wens om laadinfra te ontwikkelen, te gebruiken of te stimuleren. Er is behoefte aan een omgevingsmanager binnen het team van laadinfrastructuur die de contacten met deze partijen intern en extern aangaat en proactief oppakt en vanuit die rol actief bijdraagt aan lopende projecten zoals de aanpak bedrijventerreinen om tot de benodigde private en/of publiek toegankelijke laadinfra te komen.


Werkzaamheden

 • Je bouwt en onderhoudt een netwerk met de omgeving en met professionele (gemeentelijke) partners (incl. projecten in de omgeving);
 • Je maakt een omgevingsscan voor het (deel)project en indien nodig een uitgebreidere analyse;
 • Je maakt de belangen van omgevingspartijen inzichtelijk en brengt die in bij de projectorganisatie
 • Waar nodig stel je een participatieplan of omgevingsplan op;
 • Je verbindt het project met de omgeving, benut de expertise van de omgeving, en managet de verwachtingen;
 • Je maakt de plannen van het project tijdig, eerlijk en transparant aan de omgeving kenbaar;
 • Je adviseert, faciliteert en escaleert bij spanningen met of over stakeholders of issues en beoordeelt voorstellen voor de oplossingen van deze spanningen.

Jouw profiel

 • minimaal een hbo opleiding afgerond
 • minimaal 4 jaar werkervaring bij een grote gemeente (100.000+)
 • aantoonbare (werk)ervaring met een dynamische omgeving waarbij contacten met stakeholders een belangrijk onderdeel was van de werkzaamheden
 • aantoonbare kennis op het gebied van Verkeer en Vervoer in relatie tot Milieu en Ruimtelijke Ordening
 • ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit en laadinfrastructuur in het bijzonder
 • relevante werkervaring met het organiseren van (participatie)bijeenkomsten voor verschillende stakeholders en is in staat dergelijke bijeenkomsten te begeleiden
 • een netwerk op het gebied van verduurzaming Mobiliteit

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!