Omgevingsmanager gemeente Westland

Gemeente Westland is voor het project “Reconstructie Herenstraat-Oosteinde” op zoek naar een proactieve omgevingsmanager.

De gemeente Westland heeft de status van 100.000+ gemeente en hoort daarmee tot de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar glastuinbouw en 50.000 arbeidsplaatsen is de gemeente Westland, na de Rotterdamse havens en luchthaven Schiphol, de derde economische motor van het land. De gemeente Westland bestaat uit elf dorpskernen en ligt tussen Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Een krachtige economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Opdracht
In de woonkern Wateringen vinden komende jaren meerdere ruimtelijke projecten plaats. Zo zijn er uitbreidingen van woonwijken en reconstructies van belangrijke ontsluitingswegen, ook in de omliggende gemeentes Den Haag en Rijswijk. De woonkern Wateringen kent een hoge verkeersdruk. Door uitbreiding van woonwijken en de reconstructie van belangrijke ontsluitingswegen wordt deze verkeersdruk nog verder opgevoerd. Hiermee komen de bereikbaarheid en doorstroming van Wateringen in het geding. Met de omgeving en de weggebruikers moeten het belang, de inhoud en de gevolgen goed worden afgestemd. Informeren, participeren, anticiperen en klantvriendelijke afstemming zijn hierbij belangrijk om te komen tot minder hinder en draagvlak onder de belanghebbenden.

Specifiek voor het project “Reconstructie Herenstraat-Oosteinde” zijn wij op zoek naar een proactieve omgevingsmanager. Het project gaat in januari 2024 in uitvoering t/m najaar 2024. Het project heeft veel effect op de verkeersdoorstroming van Wateringen en de bereikbaarheid van omwonenden, winkels, bedrijven en maatschappelijke instanties. Deze stakeholders moeten goed worden voorbereid en begeleid op de komende werkzaamheden. Hierbij kun je denken aan aan:


1. Uitvoeren van stakeholderanalyses;
2. Participatietrajecten opzetten en uitvoeren;
3. Benaderen van en communicatie met stakeholders;
4. De belangen van stakeholders in kaart brengen en toetsen aan de uitgangspunten van het project (bijvoorbeeld aanwezige ondernemers, hulpdiensten).
– Het organiseren van participatie bijeenkomsten, zowel fysiek als digitaal, inclusief verslaglegging en brede terugkoppeling;
– Afstemmen van omleidingsroutes met de omgeving en andere projecten;
– Bemensing van een project e-mail account en telefoon;
– Gerichte ondersteuning en uitvoering op projecten en activiteiten;
– Samenwerking met omgevingsmanagers van aannemers;
– Het afstemmen van communicatiemomenten en communicatiemiddelen met team Communicatie en team Online.

Daarnaast omvat de opdracht het verzorgen van diensten ten behoeve van het verzorgen van de boodschap, vormgeving en communicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van o.a. brochures, projectwebsites, presentaties en illustraties.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is oprichter van Bureau voor omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur / strategisch omgevingsmanager

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!