omgevingsmanagement

Omgevingsmanager gemeente Amsterdam

Let op: deze opdracht kan alleen worden ingevuld op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor omgevingsmanagement. Arbeidsvoorwaarden in overleg.

Gemeente Amsterdam is voor verschillende projecten in Noord, Nieuw West en Oost (van voorbereiding tot en met uitvoering) op zoek naar meerdere medior/senior omgevingsmanagers. Amsterdam zoekt omgevingsmanagers met een stevige persoonlijkheid en ruime ervaring, die snel en accuraat kunnen reageren en met goede communicatievaardigheden. Iemand die rust en overzicht bewaart, oplossingsgericht blijft handelen. Ook in nieuwe onvoorziene situaties. Ze moeten snel kunnen analyseren en begrijpen wanneer je een ’agree to disagree’ moet vaststellen. De omgevingsmanager is onderdeel van het veelal IPM gestuurde projectteam.

In de hoofdstad van Nederland, met een enorme hoeveelheid aan bewoners, bedrijven en toeristen, wordt het werken in de openbare ruimte steeds complexer. Complex als het gaat om techniek, maar ook als het gaat om de omgeving waarin we werken. Steeds vaker is een goede afstemming met de omgeving bepalend voor het succes van een project. Daarom zoeken we Omgevingsmanagers die de complexiteit van de techniek kunnen uitleggen aan de omgeving. En die ook de belangen van de omgeving kunnen vertegenwoordigen in de projectteams.

In de functie van Omgevingsmanager zorg je dat je goed ingevoerd bent in alle belangen en issues die spelen rondom een project. Je kent, spreekt en betrekt waar mogelijk en nodig de juiste personen op het juiste moment. Je kent de nukken van de omgeving, je weet waarom en wie het project zien zitten en wie niet. Je contactpersonen zijn divers, van bewoners, ondernemers, tot aannemers, kabel- en leidingenbedrijven en het GVB.

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor een goede organisatie van de vergunningen in het project. In aanloop naar de aanbesteding en uitvoering regel je een BLVC-plan en stuur je de verkeermaatregelen aan. Ondertussen heb je een stevige antenne voor de signalen uit het Stadhuis en spar je hierover met je projectleider.

Gemeente Amsterdam zoekt Omgevingsmanagers voor meerdere infrastructurele en omvangrijke Gebiedsontwikkeling projecten in Amsterdam Nieuw West, Noord en Oost. De projecten bevinden zich in verschillende fases, zowel in de Plaberum fasering (PLAn- en BEsluitvormingsproces RUimtelijke Maatregelen) als in PBI fasering (Plan- en Besluitvormingsproces Infrastructuur).

Amsterdam zoekt Omgevingsmanagers die aanslaan op de voorbereiding en uitvoering van projecten. Hand-on types, die het leuk vinden om dingen te regelen, sterk zijn in participatie en een goede bestuurlijke antenne hebben. Belangrijk hiervoor zijn een oprechte belangstelling voor en kennis van techniek, het leuk vinden om kort-cyclisch en resultaatgericht werk te leveren. Daarnaast zoeken we een Omgevingsmanager die sterk is in de planvormingsfase en strategisch kan denken in de complexe en dynamische context van Gebiedsontwikkeling.

Jouw werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van OM-taken van voorbereiding tot en met uitvoering:

  • Je houdt contact met bewoners, aannemers, (nuts)bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. Zorgen voor het opstellen en afhandelen van de benodigde besluitvorming, raadsadressen, actualiteiten en het adequaat naleven van de processtappen in deze.
  • Je levert input aan eisen, ontwerp en contract vanuit afspraken met de omgeving, bestuur en diensten en bedrijven. Een basis in het strategisch omgevingsmanagement (SOM) strekt hierin tot de aanbeveling.
  • Je zorgt voor de communicatie in projecten, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van participatiebijeenkomsten en het bedienen van de media.
  • Je zorgt voor het verkeersmanagement in projecten. Denk daarbij aan het maken en controleren van omgevings- en veiligheidsplannen (BLVC) en de afstemming daarvan met diverse gemeentelijke werkgroepen. |
  • Je zorgt voor conditionering van het project, betreffende vergunningen, kabels en leidingen.
  • Je leert snel en hebt de vaardigheid om snel een netwerk op te bouwen.

De opdrachtgever(s)
Het ingenieursbureau (IB) van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek, en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu infrastructuur, verkeersadvies, verlichting en project- en contractmanagement. Er werken ruim 1000 medewerkers bij het ingenieursbureau aan ongeveer 500 projecten voor 10 opdracht gevende onderdelen in de stad. Het is een flexibele organisatie met een informele werksfeer. Het IB werkt aan allerlei projecten, van klein tot (heel) groot, in een dynamische omgeving. Er is ruimte voor innovatie, zeker ook in de verlichting, waar steeds meer gebeurt. Verder is het IB leadbuyer voor de gehele GWW-sector in Amsterdam.


Let op:

Deze opdracht wordt ingevuld op basis van detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor omgevingsmanagement.


Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!