Omgevingsmanager gebiedsontwikkeling Leiden

Wij vragen een stevige omgevingsmanager die niet alleen adviseur is, maar ook zelf een trekkende en proactieve rol oppakt in de participatie met stakeholders. Een persoon die als aanspreekpunt en gesprekspartner fungeert, die het gemeentelijk belang goed kan verwoorden en die de signalen en belangen van stakeholders perfect kan inbrengen in de projectorganisatie. Daarnaast wordt van de adviseur een bijdrage verwacht in de communicatie en de marketing van het gebied.

Het Stations- en Schipholweggebied Leiden is volop in ontwikkeling. De dynamiek in het gebied is groot en de ontwikkeling wordt met belangstelling gevolgd door een scala aan partijen. Er lopen verschillende bouwprojecten in het Stationsgebied: Octagon, De Geus, Lorentz fase2, het Morspoortterrein en 2 projecten in het Schipholweggebied. Daarnaast is er de MIRT-verkenning voor Knooppunt Leiden. We werken daarom gebiedsgericht: het gebied centraal in plaats van een afzonderlijke projectbenadering.

Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor het contact met de omgeving en voor het managen van omgevingsfactoren van de ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van de projecten en het gebied. De omgevingsmanager initieert, organiseert en coördineert taken binnen de projecten op het gebied van participatie, vergunningen, communicatie en raakvlakken met ontwikkelingen in de omgeving van het project. De omgevingsmanager onderhoudt de communicatie, bevordert de samenwerking met de verschillende (interne en externe) stakeholders in het project, zorgt voor het tijdig en adequaat informeren van belanghebbenden en burgers en houdt hierbij rekening met de verschillende belangen. De omgevingsmanager weet risico’s vanuit de projectomgeving te benoemen en te kwantificeren en tijdig de juiste maatregelen te (laten) nemen. De omgevingsmanager werkt in grote zelfstandigheid onder de directe aansturing van de projectmanager en maakt deel uit van het kernteam.

Werkwijze
Conform de projectmatige manier van werken binnen de gemeente Leiden (planmatig werken aan Leidse Opgaven), waarbij onder sturing van de sturingsdriehoek (ambtelijk opdrachtgever, bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtnemer) integraal samengewerkt wordt met een projectteam.

Rol en taken van de omgevingsmanager

  • Aanspreekpunt en partner zijn vanuit de samenwerkende partijen in het project voor de stakeholders in omgeving voor de projecten;
  • Je werkt nauw samen met de omgevingsmanager van het project Knooppunt Leiden (MIRT-verkenning) vanuit de gebiedsgerichte aanpak;
  • Samen met de interne afdeling communicatie een communicatiestrategie voor de projecten opzetten en een begeleidende rol spelen in de communicatie rondom de projecten;
  • Het ontwikkelen van een passende opzet van het participatieproces, waarin de diversiteit van de
    stakeholders tot haar recht komt. Deze opzet per fase verder ontwikkelen zodat dit passend is en aansluit bij de fasen van het project;
  • Toepassen van actuele methoden van (strategisch) omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is oprichter van Bureau voor omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur / strategisch omgevingsmanager

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!