Omgevingsmanagement

Omgevingsmanager Elektriciteitsstations

Ben jij een enthousiaste verbinder met een passie voor ruimtelijke ontwikkeling en stakeholdermanagement? Wil jij een cruciale rol spelen in de duurzame transitie van de stad Amsterdam? Dan is de functie van Omgevingsmanager Ruimtelijke Inpassing Elektriciteitsstations bij de gemeente Amsterdam iets voor jou!

Opdrachtomschrijving

 • Je speelt een belangrijke rol in het oplossen van de congestieproblematiek in Amsterdam 
 • Je draagt bij aan een tijdige en goede ruimtelijke inpassing van de elektriciteitsinfrastructuur 
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van Amsterdam!
 • Je neemt deel aan een van de meest urgente opgaven van deze tijd
 • Je werkt samen met uitdagende en interessante partners zoals de netbeheerders Tennet en Liander

  Amsterdam heeft te maken met congestie op het elektriciteitsnetwerk. Om dit op te lossen werken Liander, TenneT, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen in de Taskforce Congestie Amsterdam. Deze Taskforce richt zich onder andere op de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Om het net toekomstgericht te maken is het nodig dat op 43 locaties nieuwe onderstations worden gebouwd of bestaande stations worden vervangen. 

  Voor deze opgave wordt een projectteam samengesteld. Deze gaat samen met de netbeheerder zorgen voor het zo snel en soepel mogelijk doorlopen van het proces tot en met het verlenen van de vergunningen op een aantal locaties. Daarvoor zijn een aantal ‘hulpmiddelen’ beschikbaar, zoals het protocol ruimtelijke inpassing elektriciteitsstations met bijbehorende sjablonen.

  Als Omgevingsmanager Ruimtelijke Inpassing Elektriciteitsstations ben jij de spil tussen het projectteam en alle externe belanghebbenden. Je werkt intensief samen met zowel de gemeentelijke afdelingen als diverse externe partijen, zoals bewoners, bedrijven, belangengroepen en andere stakeholders. Jouw focus ligt op het in goede banen leiden van het omgevingsmanagement en het creëren van draagvlak voor de ruimtelijke inpassing van elektriciteitsstations in Amsterdam.

  Werkzaamheden
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch omgevingsmanagementplan voor de projecten in gebiedsontwikkeling;
 •  Het identificeren en analyseren van stakeholders, hun belangen en behoeften;
 • Opbouwen en onderhouden van relaties met stakeholders om draagvlak te creëren en mogelijke weerstand te minimaliseren;
 • Actief participeren in overleggen met betrokken partijen en fungeren als het aanspreekpunt voor omgevingsgerelateerde vraagstukken;
 • Adviseren van het projectteam en de Projectmanager over omgevingskwesties en mogelijke risico’s;
 • Bewaken van de omgevingsfactoren en zorgen voor tijdige bijsturing indien nodig;
 • Het communiceren van de voortgang en resultaten naar alle betrokken partijen.


Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!