Omgevingsmanager Dijkversterking Cuijk-Ravenstein

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving.

Waterschap Aa en Maas: “Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.”

Jouw profiel
De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project, zoals omwonenden. De Omgevingsmanager anticipeert op deze omgeving. Hij/zij communiceert met het technisch management over de eisen van en de afspraken met deze stakeholders. De omgevingsmanager werkt daarom intensief samen met het technisch management.

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:

 • Verantwoordelijk binnen IPM-model voor omgevingsmanagent van het project
 • stakeholdermanagement
 • interne en externe communicatie
 • uitvoeren conditionerende onderzoeken
 • vergunningen
 • grondverwerving

De omgevingsmanager vervult binnen het project een essentiële rol om de belangen van interne en externe stakeholders te behartigen, waarbij communicatie en participatie een speerpunt is. De omgevingsmanager dient gedurende de looptijd van de opdracht zorg te dragen voor het goed betrekken van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van het betrekken van de bestuurlijke en ambtelijke achterban, zodat belangen van alle partijen geborgd worden in het uiteindelijke projectresultaat.

Taken:

 • het invullen van de rol omgevingsmanager in het IPM team;
 • Geeft leiding aan het omgevingsteam met diverse specialisten (circa vier personen);
 • zorgen dat relevante conditionerende onderzoeken tijdig zijn uitgevoerd;
 • zorgen dat relevante vergunningaanvragen tijdig worden aangevraagd;
 • voeren van benodigd overleg met derden (omwonenden en bevoegde gezagen) en ook interne stakeholders binnen het waterschap voor wat betreft omgeving gerelateerde thema’s.
 • bewaken van risico’s en inzetten van bijhorende beheersmaatregelen op gebied van omgeving, stakeholders en milieu;
 • zorgdragen voor projectcommunicatie;
 • het in overleg met de contractmanager aansturen van de ingenieursbureaus op de aspecten van omgevingsmanagement;
 • Bewaakt de in de overeenkomst vastgelegde afspraken met de betreffende eigenaren en verzorgt daarvoor de nodige administratieve verslaglegging of notulen;
 • Is gedurende het project namens het waterschap het aanspreekpunt voor de betreffende eigenaren;
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen waarbij omgevingsmanagement aan de orde is;
 • Aanwezig op locatie bij de vooropnamen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden;
 • Bezoekt tijdens de uitvoering van mitigerende maatregelen regelmatig de betreffende locaties.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Ervaren, omgevingsgericht, met een lach

Johan is een zeer ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is uiterst sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met de meest uiteenlopende belangen te bewegen om begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach….

Johan Simon

Strategisch omgevingsmanager

Positief, gedreven, gestructureerd

Franke Smidstra is een positief gedreven omgevingsmanager die gemakkelijk mensen weet te activeren, motiveren en te verbinden. Zo is hij in staat om een duidelijke koers uit te zetten, deze te communiceren en te bewaken binnen een multidisciplinair project. Door zijn proactieve open houding is Franke een gewaardeerd gesprekpartner op verschillende niveaus. Met zijn gestructureerde en communicatieve aanpak voert hij zijn projecten met succes en tot tevredenheid van (politieke) omgeving en klanten uit. Gesprekken voeren (ook slecht nieuws) met verschillende stakeholders is iets wat Franke altijd met overtuiging doet. Franke is oprecht op zoek naar de persoon achter het gesprek. Zo creëert Franke een veilige omgeving om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren….

Franke Smidstra

Omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.