Omgevingsmanager communicatie

Steeds meer projecten gaan van planfase richting uitvoering waarbij het omgevingsmanagement essentieel is. Primair voor de gebiedsontwikkelingen Havenkwartier en Kesslerpark, beide in de Plaspoelpolder zijn we op zoek naar een omgevingsmanager, die de reeds ingezette koers op dit vlak voortzet. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding (inclusief inspraak) van de projecten en ondersteunt en adviseert de projectleiders en teammanagers bij de verschillende ruimtelijke projecten.

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 59.000 in 2023 en zet de komende jaren verder door. De stad is modern én historisch en stedelijk en groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de stadas van Rijswijk. De Stadas bestaat uit de (deel)gebiedsontwikkelingen Bogaard Stadcentrum, Kessler Park, Te Werve Oost en Havenkwartier en het stationsgebied. Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning. Het team bestaat sinds kort en is daardoor ook bezig met de inrichting van processen en doorgroei naar een duurzame team. 

Opdracht
De Stadsas is volop in ontwikkeling met de komst van ruim 7500 woningen en voorzieningen. De deelgebieden hebben elk hun eigen karakter. Het Havenkwartier ontwikkelt zich naar een werk en woon omgeving met een fijn verblijfsgebied aan de haven. In Te Werve Oost vindt herstructurering van deze groene en rustige woonomgeving plaats. Kessler Park transformeert van een kantoren locatie naar een levendige woonomgeving met een campus, direct aangrenzend aan het station en goed openbaar vervoer. En het monofunctionele winkelcentrum ‘In de Bogaard’ verkleurt meer en meer naar een groen, levendig, eigentijds stadshart.

De Omgevingsmanager:

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
 • Benadert actief, in overleg met de projectleiders, de stakeholders;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie op het gebied van diverse grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, vooral voor het Havenkwartier en Kesslerpark;
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectleiders en teammanagers voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
 • Draagt bij aan aansturing van de marketing- en brandingstrategie van beide gebieden;
 • Stelt alles in het werk om onbekende bezwaren te voorkomen en vervult indien nodig een mediatonrol;
 • Adviseert de projectleiders, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid;
 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van Omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie.

Eisen

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als omgevingsmanager op het gebied van communicatie bij een gemeentelijke instelling
 • Beschikbaar per 1 februari 2024 voor 24 uur per week

Wensen

 • Een afgeronde wo opleiding in de richting van Ruimtelijke Ontwikkeling of communicatie (15 punten)
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur Omgevingsmanager communicatie  bij een overheidsorganisatie (35 punten)
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van de Factor C methodiek (20 punten)
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten bij een gemeentelijke organisatie (20 punten)
 • Door certificatie aantoonbare, ervaring als gesprekleider bij het begeleiden van trajecten met tegenstrijdige belangen (mediation) (10 punten).

Competenties
– Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig;
– Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
– Oordeelsvorming  en adviesvaardig;
– Inlevingsvermogen en een gedreven energieke persoonlijkheid;
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en het omgaan met tegengestelde belangen.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Bij grootschalige projecten hebben we altijd te maken met een grote diversiteit aan mensen, organisaties en belangen. Niet zelden gebeurt het dat een project vertraagt of niet lekker loopt als mensen zich gaan ‘weren’ omdat zij vinden dat hun belang onvoldoende wordt gediend. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat elk afzonderlijk belang gehoord wordt. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat mensen zorgvuldig worden geïnformeerd, dat er naar ze wordt geluisterd en dat er een podium is waarop mogelijk oplossingen op een eerlijke manier met elkaar worden besproken. Goed omgevingsmanagement zorgt ervoor dat de hoeveelheid aan belangen op een zorgvuldige wijze worden uitgewisseld en met elkaar worden verenigd. Het uiteindelijk doel is dat partijen er samen uitkomen, ook als zij daar mogelijk wat voor moeten inleveren.  Goed omgevingsmanagement staat dan ook gelijk aan goede communicatie en participatie. Als Omgevingsmanager van een zestal Buurt Bestuurt projecten in Venlo en als participatiemanager van het Huis voor de Stad in Helmond vond ik het altijd zeer inspirerend en boeiend om tot consensus te komen op punten die op het eerste oog onoverbrugbaar leken. Mark is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Mark Hendriks

Senior adviseur omgevingsgericht werken

Het bouwen van een miljoen woningen, de energietransitie en het versterken van de leefbaarheid van het platteland behoren tot de grote opgaven van deze tijd. Al deze opgaven hebben gemeen dat er een groot aantal partijen betrokken is. Vaak grote en professionele organisaties als gemeenten en provincies, nutsbedrijven, projectontwikkelaars en bouwers. Voor de meeste mensen is niet duidelijk hoe belangrijke beslissingen over de inrichting van onze woon-, werk- en leefomgeving worden gemaakt en in hoeverre hun wensen en belangen daarin worden meegenomen. Ook staan de professionele partijen vaak nog onvoldoende stil bij de vraag wát de wensen en behoeften van inwoners zijn en hóe ze op een vruchtbare manier met hen in gesprek kunnen komen. In mijn werk word ik gedreven door de vraag: hoe kan de afstand tussen al deze partijen en belanghebbenden worden verkleind? Hoe komen – en blijven – we met elkaar in gesprek? En wat moeten overheden, ontwikkelaars en andere partners daarvoor doen? De afgelopen jaren heb ik voor verschillende gemeenten participatietrajecten georganiseerd en organisaties geholpen om toe te groeien naar een meer participatieve en communicatieve cultuur. Joël is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement…

Joel Wieme

Adviseur omgevingsgericht werken

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!