Omgevingsmanager communicatie

Steeds meer projecten gaan van planfase richting uitvoering waarbij het omgevingsmanagement essentieel is. Primair voor de gebiedsontwikkelingen Havenkwartier en Kesslerpark, beide in de Plaspoelpolder zijn we op zoek naar een omgevingsmanager, die de reeds ingezette koers op dit vlak voortzet. De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding (inclusief inspraak) van de projecten en ondersteunt en adviseert de projectleiders en teammanagers bij de verschillende ruimtelijke projecten.

Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 59.000 in 2023 en zet de komende jaren verder door. De stad is modern én historisch en stedelijk en groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief.

Team
Het Team Gebiedsontwikkeling is onderdeel van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling en focust zich op de lopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de stadas van Rijswijk. De Stadas bestaat uit de (deel)gebiedsontwikkelingen Bogaard Stadcentrum, Kessler Park, Te Werve Oost en Havenkwartier en het stationsgebied. Het team bestaat uit projectleiders, omgevingsmanagers en projectsecretarissen/-ondersteuning. Het team bestaat sinds kort en is daardoor ook bezig met de inrichting van processen en doorgroei naar een duurzame team. 

Opdracht
De Stadsas is volop in ontwikkeling met de komst van ruim 7500 woningen en voorzieningen. De deelgebieden hebben elk hun eigen karakter. Het Havenkwartier ontwikkelt zich naar een werk en woon omgeving met een fijn verblijfsgebied aan de haven. In Te Werve Oost vindt herstructurering van deze groene en rustige woonomgeving plaats. Kessler Park transformeert van een kantoren locatie naar een levendige woonomgeving met een campus, direct aangrenzend aan het station en goed openbaar vervoer. En het monofunctionele winkelcentrum ‘In de Bogaard’ verkleurt meer en meer naar een groen, levendig, eigentijds stadshart.

De Omgevingsmanager:

 • Is intermediair tussen de projectorganisatie en de stakeholders in de omgeving van de projecten en organiseert en ondersteunt mede de inspraak- en participatie;
 • Stelt een krachtenveldanalyse en / of strategische omgevingsanalyse op voor een project;
 • Signaleert proactief onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project;
 • Benadert actief, in overleg met de projectleiders, de stakeholders;
 • Organiseert de omgeving zodanig dat alle informatie via de juiste kanalen kan lopen;
 • Zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie op het gebied van diverse grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, vooral voor het Havenkwartier en Kesslerpark;
 • Adviseert i.o.m. de communicatieadviseur aan de projectleiders en teammanagers voor wat betreft de inzet van communicatiemiddelen en voorlichtings- en pr-activiteiten;
 • Draagt bij aan aansturing van de marketing- en brandingstrategie van beide gebieden;
 • Stelt alles in het werk om onbekende bezwaren te voorkomen en vervult indien nodig een mediatonrol;
 • Adviseert de projectleiders, management en bestuur over het proces van het project in inspraak en bestuurlijke vaststelling;
 • Ontwikkelt ideeën en adviezen, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven ‘kader’. Geeft alternatieven aan en adviseert over voorliggende kwesties;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk met partijen en belanghebbenden, initieert en bevordert samenwerking en creëert draagvlak voor beleid;
 • Draagt zo mogelijk bij aan het verder professionaliseren en intern organiseren van Omgevingsmanagement binnen de gemeentelijke organisatie.

Eisen

 • Een afgeronde hbo bachelor opleiding
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als omgevingsmanager op het gebied van communicatie bij een gemeentelijke instelling
 • Beschikbaar per 1 februari 2024 voor 24 uur per week

Wensen

 • Een afgeronde wo opleiding in de richting van Ruimtelijke Ontwikkeling of communicatie (15 punten)
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Adviseur Omgevingsmanager communicatie  bij een overheidsorganisatie (35 punten)
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het toepassen van de Factor C methodiek (20 punten)
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van inspraak- en participatietrajecten binnen ruimtelijke ontwikkelingsprojecten bij een gemeentelijke organisatie (20 punten)
 • Door certificatie aantoonbare, ervaring als gesprekleider bij het begeleiden van trajecten met tegenstrijdige belangen (mediation) (10 punten).

Competenties
– Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig;
– Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;
– Oordeelsvorming  en adviesvaardig;
– Inlevingsvermogen en een gedreven energieke persoonlijkheid;
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en het omgaan met tegengestelde belangen.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!