Omgevingsmanager

Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo’n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Spoorzone Veenendaal maakt onderdeel  van het Grootschalige Woningbouw Gebied FoodValley. Het betreft het gebied ten noorden en zuiden van de spoorlijn Utrecht-Rhenen tussen Rondweg west en Rondweg Oost met centraal gelegen het station Veenendaal centrum. In dit gebied wordt een groot aantal projecten ontwikkeld met als doel een stapsgewijze transformatie naar een toekomstbestendig hoogwaardig, veelzijdig stedelijk woon-, leef- en werkmilieu. De transformatieopgave is de belangrijkste woningontwikkeling in Veenendaal voor de komende 15 jaar. In totaal worden in dit gebied ca. 3.500 woningen gebouwd. Het is belangrijk dat bewoners prettig kunnen leven in een duurzame, gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vergt grote investeringen in infrastructuur, openbaar gebied en voorzieningenstructuur. Het rijk investeert fors mee om de realisatie hiervan mogelijk te maken.

Voorheen zijn de projecten als losstaande deelgebieden ontwikkeld. De wens is om nu een ruimtelijk en beleidsmatig samenhangende visie en aanpak te ontwikkelen. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen: het rijk, de provincie, waterschap, bewoners, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. En er is veel kennis en capaciteit nodig vanuit allerlei verschillende disciplines. Deze complexe opgave vraagt om een programmatische aanpak.  

Taken en verantwoordelijkheden

Leidinggevend. Strategische planning: De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de communicatie binnen het programma. De omgevingsmanager leidt, coördineert en begeleidt de werkzaamheden van communicatie collega’s. Er vindt regulier overleg plaats met de programmamanager. De omgevingsmanager maakt jaarlijks een strategische communicatieplanning (MS Projectplanning). Uitgangspunt van deze plannen zijn de overkoepelende doelstellingen van het programma. Strategische afstemming van al deze communicatiemomenten is van belang.

Strategisch advies voor de omgeving van het programma wordt vooraf een uitgebreide stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan volgt een omgevingsadvies aan de programmamanager. Ook vormt deze analyse de basis voor een strategisch communicatie- en participatieplan. Aanvullend volgt een uitvoeringsplan. De omgevingsmanager pakt hier een strategische rol. Het uitvoerend deel wordt veelal opgepakt door het communicatieteam.

Naast de externe kant, is er ook de interne kant
Het programma spoorzone is onderdeel van de Opgave Groei & Bloei. Samenwerking op het gebied van communicatie in het programmateam én over teams, programma’s en opgaven heen is tevens een opdracht van de omgevingsmanager..

Samenwerken met diverse partijen in Veenendaal: Het is van belang om al deze partijen doorlopend aangehaakt te houden bij alle ontwikkelingen. De omgevingsmanager heeft doorlopend een antenne voor wie wat moet weten. Het is van groot belang om partijen op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien.

Netwerk: een goed communicatienetwerk is onmisbaar voor communicatie. Daarom onderhoud de omgevingsmanager regionaal en landelijk diverse contacten (Foodvalley-gemeenten, Provincies Utrecht en Gelderland, RES, PAW, NPRES, LCNK, Ministerie BZK, diverse platforms). Ook worden regelmatig workshops over participatie gerelateerde onderwerpen gevolgd.

Kennis van en ervaring met:

  • Binnenstedelijke transformatieprocessen;
  • aansturen communicatiemedewerkers;
  • Opstellen strategisch communicatieplan;
  • Opstellen krachtenveld analyse;
  • Opbouwen en onderhouden netwerk in het gebied;
  • Pro-actief handelen intern maar ook extern richting stakeholders.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Johan is een ervaren strategisch omgevingsmanager. Met zijn roots in communicatie en participatie kent hij verschillende facetten van omgevingsgericht werken. Johan werkt vanuit zijn hoofd, hart en onderbuik. Hij is sensitief en empathisch en maakt zo gemakkelijk verbinding. Het is zijn tweede natuur om mensen met uiteenlopende belangen te bewegen begrip voor elkaars perspectief te krijgen. Dat doet Johan net zo graag in een gesprek aan tafel als in de rol van moderator in een groep. Altijd ontspannen en met een lach. Johan is founder van Bureau voor Omgevingsmanagement….

Johan Simon

Directeur/ eigenaar

Marije heeft jarenlange ervaring in het Zorg- en Veiligheidsdomein. Zo is ze werkzaam geweest binnen organisaties die zich inzetten om huiselijk geweld en/ of kindermishandeling te stoppen. Marije is betrokken, daadkrachtig en resultaatgericht. Ze weet anderen te overtuigen en kan goed positioneren in complexe casussen en gesprekken. Marije heeft de focus op oplossingen en weet goed aan te sluiten en te verbinden. Marije heeft veel samengewerkt met straf- en zorgpartners en heeft vanuit meerdere opdrachten een bijdrage geleverd aan het versterken van samenwerkingen tussen ketenpartners. Haar kennis en expertise over het Zorg- en Veiligheidsdomein en betrokkenheid bij de meest complexe casuïstiek is ondersteunend om ook de vertaling te kunnen maken naar de uitvoeringspraktijk. Thema`s als openbare orde en veiligheid zijn haar goed bekend. Marije is werkzaam voor een grote gemeente als beleidsadviseur Zorg en Veiligheid. Dat maakt dat zij goed bekend is met gemeentelijke processen en beleid. Zij heeft daardoor ook waardevolle ervaring op het gebied van de aanpak van kwetsbare doelgroepen, te denken valt aan nazorg ex-gedetineerden. Betekenisvol werk doen is Marije haar drive. Vol energie kan zijn gesprekken begeleiden en waar nodig zorgdragen voor een gestructureerde gespreksomgeving. Marije heeft veel ervaring met het voorzitten en organiseren van gesprekken, zowel op lokaal, als regionaal als op landelijk niveau. Marije hecht veel waarde aan het uitwisselen en delen van ervaringen om zo een goede context te kunnen creëren. Juist de direct betrokkenen, zoals inwoners en ervaringsdeskundigen voegen veel waarde toe aan een gesprek.  Ieder vanuit zijn of haar beleving en perspectief….

Marije Cramer

Senior adviseur (specialisme Zorg- en Veiligheidsdomein)

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!

Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten

Door hier je gegevens achter te laten, ga je ermee akkoord dat je nieuwe opdrachten en ander nieuws van ons rechtstreeks in je mail ontvangt. Je kunt je hiervoor altijd weer uitschrijven.