Omgevingsmanager

Je gaat aan de slag op de afdeling Programma’s en Projecten, de opdrachtnemer van tientallen complexe projecten, processen en programma’s uit het sociale en het ruimtelijke domein. In deze  open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma’s en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne projecten, processen en programma’s gemanaged zoals Nieuw Delft, de Schieoevers en de Buitenhof.

In de functie van Omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van het programma/project. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en de omgeving. Deze omgeving bestaat uit diverse partijen die elk een eigen belang hebben bij het programma/project. Eisen en afspraken met de stakeholders worden vanuit omgevingsmanagement geleverd aan de programma- en/of projectmanager. De Omgevingsmanager is op zijn/haar eigen vakgebied verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor het programma/project binnen de bestaande randvoorwaarden en in afstemming met de omgeving. Als lid van het team is de Omgevingsmanager medeverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het programma/project.

Taken en werkzaamheden

 • Strategisch kunnen toepassen van gespreksvaardigheden zoals, luisteren, doorvragen en 
  verbinden
 • Kunnen omgaan met media en publiek, inclusief het geven van presentaties
 • Communicatief vaardig richting verschillende stakeholders van verschillende signatuur
 • Kunnen toepassen van schrijfvaardigheid, framen van de boodschap (aan stakeholders en 
  publiek)
 • Sterke beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden, de-escalerend kunnen handelen en 
  om weten te gaan met agressie
 • Goede stakeholdersanalyse kunnen maken
 • Maakt zelfstandig een Plan van Aanpak Omgevingsmanagement, waaronder de bijbehorende 
  communicatie
 • Kunnen overzien van scope en consequenties van scope op mogelijke 
  (onderhandelingen)ruimte binnen vraagstuk
 • Het onderhouden van permanente contacten met netwerkpartners

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!