Omgevingsmanagement

Omgevingsmanager

Gemeente Purmerend zoekt een allround omgevingsmanager

Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we zo goed mogelijk inspelen op de wensen en behoefte van onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Het resultaat voor buiten staat voorop en dat vraagt ons om samen te werken en te kijken naar wat echt nodig is.

 Als je een rondje door onze gemeente maakt, zie je de stad letterlijk groeien. Dat betekent ook meer inzet vanuit de organisatie, want wij werken voor de stad, de dorpen en haar inwoners. Zij hebben verschillende verwachtingen van hun leefomgeving. En ze zijn afhankelijk van de diensten en werkzaamheden van onze gemeente. Dit maakt werken voor Purmerend bijzonder.

Opdracht
Als omgevingsmanager van gemeente Purmerend heb je een belangrijke rol bij de voorbereiding en realisatie van projecten. Je bent daarom ook werkzaam voor twee teams, namelijk het projectmanagementbureau en het ingenieursbureau. Deze teams fungeren als opdrachtnemer voor projecten in de openbare ruimte en de woningbouw en bedrijventerrein ontwikkeling. Het type projecten varieert  van kleine projecten tot mogelijk grote IPM projecten of gebiedsbouwontwikkelingen. Je bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om projecten ook echt gerealiseerd te krijgen. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase. Ook zorg je voor het analyseren en initiëren van taken op het gebied van conditionering, zoals vergunningen, kabels en leidingen, ecologie, archeologie etc.

Kortom, het is een diverse opdracht. Waarbij ervaring met complexe, binnenstedelijke projecten,  het implementeren van omgevingsmanagement in een publieke organisatie, de combinatie van brede civiel/bouwkundige kennis en omgevingsmanagement gewenst is.

Wie ben jij?
Jij bent een echte verbinder, bij het uitvoeren van projecten breng jij alle interne en externe stakeholders rond het project bij elkaar. Je hebt oog voor de dagelijkse ontwikkelingen, gevoel bij het proces en handelt praktisch wanneer nodig. Je weet intern en extern draagvlak te creëren voor oplossingen en zorgt voor goede samenwerkingsverbanden met alle betrokken partijen. Hiernaast ben je/heb je:

  • ervaring in een (IPM-)rol als omgevingsmanager binnen infrastructurele- en woningbouwprojecten;
  • kennis van en ervaring met verschillende contractvormen en aanbestedingsmethoden;
  • een afgeronde hbo-opleiding;
  • betrokken, benaderbaar en een echte netwerker;
  • omgevingssensitief en heb je een scherpe politieke antenne;
  • in staat in oplossingen te denken, waar anderen problemen zien;
  • in staat de dynamiek van een project in uitvoering te begrijpen en krijgt hier energie van.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!