Omgevingsmanagement

Omgevingsgerichte communicatieadviseur

Als communicatieadviseur heb je een veelzijdige functie. Met een opdracht die niet verveelt. Je levert een bijdrage aan de interne en externe communicatie rond brede duurzaamheid en voor verschillende projecten.

Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Opdracht
Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie
De gemeente Edam-Volendam werkt aan een toekomstbestendige leefomgeving en zet in op duur-zaamheid. Dit komt terug in de (her)ontwikkelingen van de openbare ruimte en de opwekking van duurzame energie. Maar ook het verminderen van afval, het stimuleren van woningeigenaren en bedrijven om woningen en bedrijfspanden duurzamer te maken en het opstellen van wijkuitvoerings-plannen voor de warmtetransitie. In zijn geheel draagt ons duurzaamheidsbeleid bij aan een zgn. brede welvaart: een goede gezondheid, een gezond milieu en een prettige leefomgeving.

Ontwikkelingen gaan snel en communicatie speelt hierin een cruciale rol. Het gemeentelijke pro-gramma duurzaamheid zet de inhoudelijke lijnen uit en zorgt voor de uitvoering. Als gemeente dragen we uit aan welke ontwikkelingen we werken, geven het goede voorbeeld en trekken hiervoor samen op met inwoners en bedrijven. Als communicatieadviseur speel je hierin een belangrijke rol.

Wat ga je als communicatieadviseur doen?
Als communicatieadviseur heb je een veelzijdige functie, en met een opdracht die niet verveelt. Je levert daarin een bijdrage bij de interne en externe communicatie rond brede duurzaamheid, en voor verschillende projecten, waarin

  • De communicatie wordt verzorgd binnen participatietrajecten, waarbij je goed de belangen van zowel de gemeente als van onze inwoners en bedrijven in het vizier houdt;
  • je met je kwaliteiten een deel van de perswoordvoering op je neemt en/of daarbij je collega’s of betrokken bestuurder(s) ondersteunt;
  • Je de interne en externe informatievoorziening verzorgt en initiatieven bedenkt die bijdragen aan draagvlak, bewustwording en participatie;
  • Een bijdrage levert aan de communicatiestrategie rond de energietransitie en wijkuitvoe-ringsplannen

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Voor de functie zoeken wij een professional, die

  • Met tenminste een op de functie afgestemd hbo werk- en denkniveau;
  • Affiniteit heeft met duurzaamheid en met energie- en warmtetransitie;
  • Aantoonbare ervaring heeft in de (digitale) communicatie op die onderwerpen
  • Die heldere en aansprekende teksten en/of speeches kan schrijven;
  • Proactief ideeën weet om te zetten naar een passende communicatie;
  • Een goed afgestelde politiek-bestuurlijke antenne heeft.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!