Omgevingscoördinator Openbare Ruimte & BLVC Zuidas(dok)

Het programma Zuidasdok zoekt een breed inzetbare Omgevingscoördinator Openbare Ruimte & BLVC. In die rol ondersteun je het programmateam en de verschillende projecten bij het maken en onderhouden van contacten met betrokkenen in de omgeving. Je hebt vanuit je rol zicht op de belangrijkste stakeholders en weet dat te vertalen naar stakeholderanalyses. Je kent hun belangen en helpt dit waar nodig te vertalen in het beheerst aanpassen van klanteisen.

Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en van het noordelijk deel van de Randstad, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. In de komende jaren transformeert het station Amsterdam Zuid naar een top 5 station van Nederland; naast Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Schiphol Airport. Daarnaast worden alleen al in knooppunt De Nieuwe Meer 14 viaducten aangepakt om de snelweg te kunnen verbreden én wordt in het hart van Zuidas twee snelwegtunnels op enkele meters van de kantoorgevels gebouwd.

Binnen het programma Zuidasdok en de projectteams werk je nauw samen met verschillende collega’s uit het team Omgevingsmanagement, waaronder de adviseur(s) vergunningen en omgevingsmanager(s). Je stemt waar nodig ook af met aannemer(s), beheerder(s), vergunningverlener(s). In jouw rol coördineer en stuur jij op de programma-brede visie en kaders ten aanzien van BLVC-aspecten. Je toetst dus ook de plannen van de aannemer(s) om te zien of deze hieraan voldoen. Maar je bent ook nauw betrokken bij de inhoud, denk o.a. aan het afstemmen van werkzaamheden en omleidingsroutes.

Bij het Zuidasdok gaat specifieke aandacht uit naar de fasering van het bouwproces en de invloed daarvan op het spoor-, metro-, wegverkeer. En ook op de veiligheid van reizigers en gebruikers van het Zuidas gebied. Het is van belang dat je oog hebt voor de complexe omgeving waarin we Zuidasdok realiseren. We verbouwen een station met de winkel open en realiseren een tunnel middenin het zakelijk hart van de randstad. Je hebt dan ook nadrukkelijk oog voor de achterliggende belangen van de stakeholders en signaleert kansen voor het vergroten van draagvlak en reputatie van het project, het programma en de betrokken organisaties

Werkzaamheden

 • Het creëren van draagvlak bij de omgeving door onder andere het maken en onderhouden van contacten met stakeholders en het betrekken van hen richting de realisatie van de projecten. Het (creatief) oplossen van issues door te zoeken naar de belangen achter de standpunten.
 • Je coördineert en stuurt de aspecten t.a.v. conditionering, uitvoering en BLVC proces op het Programmaniveau en voor het project OVT, waarbij je o.a. samenwerkt met de adviseur vergunningen, omgevingsmanager, aannemers, beheerders en vergunningverleners. Denk o.a. aan afstemmen van werkzaamheden en omleidingsroutes. Binnen het integraal veiligheidsmanagement heb je een adviserende rol ten behoeve van de veiligheidscoördinator directe leefomgeving en ben je vaste deelnemer van de zgn. Veiligheidstafel Zuidasdok.
 • Het actueel houden van de stakeholdersanalyses, het stakeholdersdossier en de klanteisen. Toetsen of plannen van aannemers voldoen aan gestelde eisen en kaders.
 • Het signaleren van kansen en/of nemen initiatief voor vergroten van draagvlak en reputatie voor het project, het programma en de betrokken organisaties.

Eisen

 • WO werk- en denkniveau
 • minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij complexe bouw- en infraprojecten (> 75 mln) die zich in de uitvoeringsfase bevinden.
 • minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied Omgevingsmanagement bij bouw- en infraprojecten in een stedelijke omgeving met meerdere belangen en meerdere opdrachtgevers.
 • minimaal 10 jaar aantoonbare kennis en ervaring van BLVC proces, communicatie én operationele afstemming met stakeholders, waaronder beheerders, hulpdiensten en nutsbedrijven.
 • minimaal 10 jaar aantoonbare kennis en ervaring aan Opdrachtgeverszijde.
 •  aantoonbare kennis van de werkprocessen (in bijzonder BLVC/WIOR proces en inrichting van tijdelijke of definitieve situaties) en organisatieonderdelen van gemeente Amsterdam. Kennis van zowel het ambtelijk netwerk als nood- en hulpdiensten als kabel- en leidingenbedrijven.
 •  aantoonbare kennis en ervaring aan Opdrachtgeverszijde bij het invullen van omgevingsmanagement op strategische wijze.
 • aantoonbare kennis van en ervaring met het schrijven van BLVC-kaderplannen, BLVC-projectplannen en BLVC-detailplannen.
 • aantoonbare ervaring met het opereren op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau

De opdrachtgever(s)

Zuidas
Zuidas is voor Amsterdam een internationale toplocatie. Het gebied ligt op een strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Zuidas transformeert van een kantorenlocatie in een stadswijk waar volop ruimte is voor wonen, werken, studeren en ontspannen, voor alle Amsterdammers. Er wordt veel gebouwd: kantoren, woningen, voorzieningen én aanpassingen aan de openbare ruimte.

Zuidasdok
Tegelijkertijd wordt in Zuidas een van de belangrijkste infrastructurele projecten van Nederland gerealiseerd: Zuidasdok. Dit project moet Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad nu en in de toekomst bereikbaar houden. Het programma Zuidasdok omvat de uitbreiding van station Amsterdam Zuid, de verbreding van de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer, het ondergronds brengen van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas en de herinrichting van de openbare ruimte.

Let op: alleen in (tijdelijke) dienst van Bureau voor Omgevingsmanagement
Deze opdracht kan alleen ingevuld worden vanuit detachering. Je komt (tijdelijk) in loondienst van Bureau voor Omgevingsmanagement.

Reageren

Ben je enthousiast over deze functie? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!