Omgevingsmanagement

Eisenmanager bij project OV verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer

De Eisenmanager maakt onderdeel uit van het team Techniek & Exploitatie en is verantwoordelijk voor het ophalen van alle klant- en systeemeisen bij de projectpartners, in het bijzonder de partners die straks betrokken zijn als asset owner, exploitant, beheerder of concessieverlener bij de exploitatie en het beheer van de nieuwe openbaar vervoerverbinding. De opdracht vraagt om uitstekend relatiebeheer en nauwe samenwerking met de senior adviseur systeemontwerp/integratie die de verzamelde eisen zal vastleggen in een systeem model van een werkend vervoersysteem. De omgevingsmanager zal de eisen inbrengen vanuit het participatietraject.

De projectorganisatie OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgevers namens het samenwerkingsverband van de VRA, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail.

De werkzaamheden omvatten het verzamelen van alle functionele & technische (klant-)eisen ten aanzien van het beoogd gebruik, (gefaseerde) realisatie en het beheer en onderhoud van de verschillende projectalternatieven. Het gaat hier om de complete set aan eisen waarin alle aspecten zijn vertegenwoordigd. Hierbij moeten de openbaar vervoer exploitanten, beheerders, concessiehouders, asset owners en andere belanghebbenden intensief betrokken worden. De  Eisenmanager stemt nauwgezet af met de Senior adviseur systeemintegratie voor een naadloze aansluiting van de eisen op de model based systems engineering en data architectuur. Hij/zij signaleert en escaleert tijding  mogelijke knelunten (issues) en bereidt tijdig besluitvorming voor. Verder stemt en coördineert de Eisenmanager de werkzaamheden in samenhang af met de andere teams binnen het project.

Op te leveren resultaat

Het opleveren van een complete set aan functionele en technische (klant-)eisen ten aanzien van het beoogd gebruik, (gefaseerde) realisatie en het beheer en onderhoud van de verschillende projectalternatieven.

Afstemming
Het wekelijks rapporteren en verantwoorden van de voortgang en behaalde resultaten aan de Manager techniek en exploitatie.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega’s zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Jouw profiel

  • wo opleiding afgerond in een technische of bedrijfskundige richting
  • minimaal 5 jaar relevante werkervaring bij (semi-)overheidsinstellingen in het openbaar vervoer en/of mainport domein
  • aantoonbare ervaring met projectmatig werken
  • teamspeler met ervaring in een omgeving waarin verschillende belangen spelen
  • aantoonbare kennis en ervaring met het werken in multidisciplinaire teams
  • kennis en ervaring van de organisatiestructuur van de betrokken projectpartners

De opdrachtgever(s)

De directie Bijzondere Projecten is een directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze.

Bijzondere Projecten is een organisatie in ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma’s succesvol realiseren en anderzijds het doorontwikkelen van de organisatie als uitvoeringsorganisatie. Momenteel zijn programma’s/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!