omgevingsmanagement

Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie

Breda bouwt aan een Stad in een Park. Dat doet ze met een stevige inbreng vanuit de gemeente zelf, in de openbare ruimte. Ze zoekt een ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ die verder gaat met de gemeentelijke inspanningen om grondeigenaren zoals inwoners, bedrijven en scholen te stimuleren op hun terrein een bijdrage te laten leveren aan de doelen op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie.

Gemeente Breda werkt samen met inwoners aan leefbare wijken en dorpen. De gemeente zorgt dat de basis op orde is (leefbaar, schoon, veilig). Ze geeft een ‘plus’ op datgene waar behoefte aan is vanuit de wijk en waar organisaties en bewoners elkaar onvoldoende weten te vinden. Ze zoekt samen naar manieren om de buurten veerkrachtig te houden. De afdeling Wijkzaken zit op het schakelpunt tussen de behoeften van de stad, de inwoners en de gemeentelijke programma’s om daar invulling aan te geven. Wijkzaken bestaat uit twee teams die vorm en inhoud geven aan het beheer van de openbare ruimte (team Zaken) en inwonersparticipatie m.b.t. de openbare ruimte (team Wijk). Als ‘coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ ga je werken vanuit team Zaken.

Wat ga je doen?
In de afgelopen jaren is er een flinke hoeveelheid producten opgebouwd rond activatie en participatie op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie. Een paar voorbeelden zijn:

 1. Subsidieregeling water en groen inwoners
 2. Subsidieregeling water en groen ondernemers
 3. Subsidieregeling water en groen schoolpleinen
 4. Wijkdeals
 5. Groene buurtjes projecten
 6. Educatie
 7. Communicatieactie ondernemers
 8. Communitybuilding Stad in een Park.

In april 2024 stopt de projectmatige opdracht om activatie en participatie rondom groen, water en klimaatadaptatie op te bouwen. We komen nu in een permanentere fase terecht. Omdat er binnen het huidige beleid en binnen bijvoorbeeld het nieuwe stedelijk waterplan nog veel nadere uitwerkingen en doorontwikkelingen van subsidieregelingen, communicatiecampagnes en activiteiten nodig zijn zoeken we voor in ieder geval een periode van 6 maanden een ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ die de doorontwikkeling van het productenpakket op zich gaat nemen. Daarnaast vraagt de opgebouwde relatie met bedrijventerreinen en woningcorporaties aandacht en moeten nog nieuwe relaties met ontwikkelaars en verzekeraars opgebouwd worden. Stad in een Park als programma vergt een extra investering op communitybuilding en de ‘Coördinator Activatie & Participatie Water, Groen & Klimaatadaptatie’ gaat daar een stevige rol in vervullen.

Aan het einde van de periode van 6 maanden lever je de volgende resultaten op:

 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies over de doorontwikkeling van diverse subsidieregelingen op het gebied van water, groen en klimaatadaptatie
 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies over de doorontwikkeling van het product Wijkdeals
 • Realisatie van lopende Groene Buurtjesprojecten
 • Een verstevigd netwerk van bedrijven rondom het thema vergroening bedrijventerreinen
 • Een uitgewerkt plan van aanpak inclusief advies en realisatie van eerste actiepunten met betrekking tot uitbouw community Stad in een Park

Wat vragen wij?
We zoeken een creatief persoon met kennis van gedragsverandering en participatie om met ons ook de volgende stap te zetten. De doorontwikkeling vraagt kennis van de huidige situatie en een beeld van mogelijke vervolgstappen. Omdat we in een grote complexe organisatie werken is ervaring met Breda als stad én gemeentelijke organisatie een pré. Je komt in een omgeving terecht waar veel technische mensen aan klimaatadaptatie werken. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken in een gemeentelijke beheeromgeving.

Je voelt feilloos aan dat het bouwen van een klimaatadaptieve Stad in een Park geremd wordt door allerlei uitdagingen zoals bijvoorbeeld veranderend onderhoud, irritatie over mislukte plantvakexperimenten en tekorten in budgetten. Vanuit een positieve houding weet je om te gaan met die vraagstukken en samen toch weer steeds de stap vooruit te zetten.

Regelmatig word je ingezet bij regionale activiteiten rond klimaatadaptatie. Het is daarom een pré dat je een netwerk in de regio hebt. Je schakelt snel en staat open voor vernieuwingen in de organisatie. Je vind het leuk om deze nieuwe fase van community building binnen Breda aan te gaan. En dan in het bijzonder binnen het programma Stad in een Park, ook in relatie tot onze inspanningen om de status van National Park City te verwerven in samenwerking met de Stichting Breda Stad in een Park.

Wij zoeken een professional die beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Kennis van DPRA / stresstesten op het gebied van hitte, droogte, biodiversiteit en wateroverlast
 • Kennis op het gebied van gedragsverandering, psychologie, marketing en communicatie en (bewoners)participatie
 • Ondernemend
 • Werkt autonoom (senioriteit)
 • Omgevingsbewust
 • Stressbestendig
 • Realiserende teamspeler
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden o.a. presenteren voor groepen

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!