overleg

Communicatiemanager Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken is: afwisselend!  

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
De Oostelijke Vechtplassen – waaronder de Loosdrechtse Plassen – vormen een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor waterrecreatie. Sinds 2017 werkt de gemeente Wijdemeren met 20 andere partners, waaronder overheden, ondernemers, belangenorganisaties en gebruikers, samen om problemen in het gebied aan te pakken. Het inrichten van een vrijetijdslandschap, het versterken van de natuur en het moderniseren van de recreatiesector zijn het belangrijkst. De ruim 25 projecten vormen een samenhangend pakket aan maatregelen, dat zich richt op een complete kwaliteitsverbetering van het hele gebied. Met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen willen de partners een aantrekkelijk en toegankelijk landschap ontwikkelen waar natuur en recreatie elkaar versterken en waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Zie www.vechtplassen.nl.

Waar kom je te werken?
Als de communicatiemanager van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen (OVP) werk je op twee niveaus: op programmaniveau voor de 21 partners én op lokaal niveau voor de gemeente Wijdemeren.

Als lid van het programmabureau OVP ben je verantwoordelijk voor de overall programmacommunicatie en voor de regie over de communicatie over de projecten. Ook stuur je de communicatiewerkgroep aan waarin de communicatiecollega’s van de verschillende partners vertegenwoordigd zijn.

Als het gaat om de projecten waar de gemeente Wijdemeren als trekker optreedt, verzorg je alle communicatieve werkzaamheden op projectniveau vanuit het Team Beleid en Ontwikkeling van de gemeente. Hierdoor sta je in nauw contact met de collega’s binnen de gemeente die eveneens werken aan de Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Opdracht
De uitvoering van de projecten van het uitvoeringsprogramma is verdeeld over de verschillende partners van het akkoord. Jij bent verantwoordelijk voor het strategisch meedenken en het uitvoeren van de communicatie- en participatiestrategie van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. In jouw rol als overall-regisseur stuur en bewaak je de samenhang in de communicatie programma-breed en ben je een sparringpartner voor de verschillende projectleiders en de programmamanager. Je treedt namens de gezamenlijke partners op als woordvoerder voor de pers. Je hebt een belangrijke rol bij het vormgeven van de participatie met bewoners en belanghebbenden in projecten. Ook het verder door ontwikkelen en het beheren van website en huisstijl behoren tot je taken. Voor de periode tot en met 2027 dient een communicatiestrategie opgesteld te worden.

Op gemeentelijk niveau ben je sparringpartner voor de verantwoordelijke wethouder en mogelijk ook voor andere bestuurders die te maken hebben met de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Binnen Wijdemeren heb je een plaats binnen het lokale programmateam en behartig je de communicatie en participatie ten aanzien van enkele specifieke projecten uit het uitvoeringsprogramma.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Reageren

Ben je enthousiast over deze opdracht? Laat hieronder je gegevens achter bij ‘Solliciteer direct’. Dan gaan wij direct kijken of we je kunnen voorstellen aan de opdrachtgever. Je hoort snel van ons. Wil je eerst meer weten over de opdracht? Bel of mail ons. We staan je graag te woord.

Zij gingen je voor

Met zijn bestuurskundige achtergrond houdt Erik zich vooral bezig met samenwerkingsopgaven binnen het ruimtelijke domein. Vooral projecten waar tussen partijen tegengestelde belangen zijn of daar waar ambities van de één op weerstand van de ander stuiten, hebben zijn bijzondere interesse. Erik is een stevige omgevingsmanager en strategisch organisatie- en bestuursadviseur op het gebied van water, gebiedsontwikkeling, landelijke gebied en energie. Hij heeft veel ervaring in integrale en bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken in de publieke sector (waterschappen, gemeenten, provincies), het oplossen van specifieke vraagstukken in de private sector én in het tot stand brengen van publiek-private samenwerkingsverbanden. Zijn strategische insteek en ook praktische ervaring maakt hem zeer effectief in situaties met veel verschillende belangen en inhoudelijke rollen. De combinatie van een brede bestuurlijke ervaring als gedeputeerde, wethouder en heemraad als ook zijn jarenlange ervaring als senior consultant voor diverse opdrachtgevers maakt dat hij goed kan omgaan met verschillende posities, rollen en belangen van stakeholders. Erik treedt vaak op als aanjager, onafhankelijk procesregisseur, in- en extern verbinder en schakel tussen deelnemers, ambtelijke organisatie en (politiek)bestuur. Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid. Hij motiveert partijen om actief te worden en in open dialoog met elkaar zaken bespreekbaar te maken. Met de nodige humor kan hij bij gespannen situaties het ijs breken, zodat men weer (positieve) energie krijgt voor een vervolg. Erik is associate partner bij Bureau voor omgevingsmanagement….

Wim Schot

Strategisch adviseur omgeving

Wim is strategisch omgevingsmanager. Hij werkt ruim tien jaar in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. Dit deed hij onder andere gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Gasunie en provincie Noord-Brabant. Wim deed risicomanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en contractmanagement bij toonaangevende infraprojecten zoals Zuidasdok, A15 Maasvlakte- Vaanplein en windpark Hollandse Kust Zuid. “Ik geloof sterk in de samenwerking tussen omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Alle drie disciplines dragen vanuit hun eigen vakgebied bij aan omgevingsgericht werken. Als ze onderling soepel samenwerken, merk je dat direct in het humeur van de projectomgeving. Bij een goed omgevingsgericht project voelen mensen zich betrokken, gehoord en geïnformeerd. En dat zorgt natuurlijk voor begrip en acceptatie. Ik zie het als omgevingsmanager daarnaast als mijn taak om de belangen van de omgeving ook op het netvlies van andere disciplines te krijgen, zoals projectmanagement, techniek, directie en stadsbestuur. Wat mij betreft draagt iedereen bij aan een omgevingsgerichte gebiedsontwikkeling.”…

Wim Schot

Strategisch omgevingsmanager

Deel deze opdracht

Solliciteer direct

Liever direct contact?

Bel of mail gerust, we staan je graag te woord!